Jump to content
Родени в България

Документи и формуляри

6 файла

 1. Детски надбавки в трансгранични случаи

  Детски надбавки в трансгранични случаи

  22 сваляния

     (0 отзива)

  Обновен

 2. E 401 BG

  Удостоверение за гражданско състояние за предоставяне на семейни обезщетения

  Формулярът се прилага при подаване на документи за детски надбавки в чужбина, когато детето/децата все още живеят в България. За повече информация вижте темата Подаване на документи за детски надбавки (Kindergeld)

  118 сваляния

     (1 отзив)

  Обновен

 3. E 402 BG

  Може да бъде поискан при подаване на заявление за Kindergeld, когато детето е навършило 18 г. и не живее в Германия.

  14 сваляния

     (2 отзива)

  Обновен

 4. E 411 BG

  Молба за отпускане на семейни обезщетения (детски надбавки) в държавата-членка, в която живеят членовете на семейството
  Формулярът се прилага при подаване на документи за детски надбавки в чужбина, когато детето/децата все още живеят в България. За повече информация вижте темата Подаване на документи за детски надбавки (Kindergeld)

  136 сваляния

     (3 отзива)

  Обновен

 5. Antrag auf Steuerklassenwechsel bei Ehegatten/Lebenspartnern

  Формуляр "Заявление за смяна на данъчна класа" в Германия. Подава се в офиса на Finanzamt по местоживеене.

  25 сваляния

     (0 отзива)

  Публикуван

 6. Конституция на Република България

  Конституцията на България е върховният и основен закон на България.
  Действащата в България конституция е от 1991 г. Според нея единствено велико народно събрание може да приема нова конституция. Действащата обаче може да бъде променяна и от обикновено народно събрание с мнозинство от 3/4 от всички народни представители.
  Конституцията установява основните принципи, върху които се изгражда политическата система на обществото – политически плурализъм, разделение на властите на законодателна, изпълнителна и съдебна. Тя определя най-важните държавни органи: Народно събрание, Министерски съвет, Президент, съдебната система и органите на местното самоуправление. В нея са посочени принципите на демократичната избирателна система – общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване, определени са формите на собственост – частна и публична (държавна и общинска), основните права и свободи на гражданите и основните задължения на гражданите, държавният герб и печат, химнът, знамето и столицата на Република България.
  Всички закони, актове и укази на Народното събрание, президента и Министерския съвет трябва да отговарят на конституцията. За съответствието на законите и указите се произнася Конституционния съд на България при отправено питане до него.

  11 сваляния

     (0 отзива)

  Публикуван

×