Jump to content
Родени в България

Класация на потребителите


Популярно съдържание

Най-харесвано съдържание на 8.02.2021 във всички раздели

  1. 1 point
    Баща ви трябва да има поне една година реален трудов стаж в държава от ЕС за последните две години. Ако няма, няма право на обезщетение. Попитайте в България какви документи да изиска и подготви от Германия и независимо, че прехвърляйки обезщетението има ли право на такова въобще, щом получава пенсия от България. Ако се прибера в България окончателно да се отрегистрира от общината.
×