Jump to content
Родени в България

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'записване'.

 • Търсене по таг

  Отделяйте таговете със запетая.
 • Търсене по автор

Тип съдържание


Форуми

 • Форуми в сайта
  • Говорилня
  • Завръщане в България
  • Искам да емигрирам
  • България
  • Българи в Австрия
  • Българи в Германия
  • Българи в Русия
  • Българи във Великобритания
  • Българи в Чехия
  • Българи в Швейцария
  • Българи в Гърция
  • Българи в Испания
  • Българи в САЩ
  • Електронни книги
  • Качени файлове
  • Инициативи
  • Хоби
  • За сайта и проекта - Родени в България
  • Кошче
 • Хамбург's Дискусии
 • Kниги's Дискусии
 • Варна's Теми

Календари

 • Календар на сайта
 • Събития в България
 • Събития по света
 • Български именни дни
 • Български празници
 • Църковен календар
 • Хамбург's Събития
 • Варна's Събития

Категории

 • Германия
  • Дипломатически представителства на България
  • Лекари и зъболекари
  • Адвокати и адвокатски кантори
  • Преводачи
  • Социални организации в помощ на емигрантите
  • Български училища
  • Култура
  • Организации
  • Счетоводство и бизнес услуги
  • Други
 • Испания
  • Дипломатически представителства на България
  • Лекари и зъболекари
  • Адвокати и адвокатски кантори
  • Преводачи
  • Социални организации в помощ на емигрантите
  • Български училища
  • Култура
  • Организации
  • Счетоводство и бизнес услуги
  • Други
 • Великобритания
  • Дипломатически представителства на България
  • Лекари и зъболекари
  • Адвокати и адвокатски кантори
  • Преводачи
  • Социални организации в помощ на емигрантите
  • Български училища
  • Култура
  • Организации
  • Счетоводство и бизнес услуги
  • Други
 • Чехия
  • Дипломатически представителства на България
  • Лекари и зъболекари
  • Адвокати и адвокатски кантори
  • Преводачи
  • Социални организации в помощ на емигрантите
  • Български училища
  • Култура
  • Организации
  • Счетоводство и бизнес услуги
  • Други

Категории

 • Електронни книги
 • Документи и формуляри
 • Описания, инструкции
 • Учебни материали
 • Файлове и програми
 • Разни
 • Kниги's Файлове

Блогове

Няма резултати за показване.

Няма резултати за показване.

Маркери Групи

 • Членове

Група


Град


Професия


Работя като


Работодател


Политика


Уебсайт


Skype


Родом от


Интереси

Открити 1 резултат

 1. Упътване за интеграционния курс (Integrationskurs) Ако живеете като чужденка или чужденец вече от дълго време в Германия или сте гражданин или гражданка на ЕС или като немски граждани нямате достатъчно познания по немски език, можете подадете молба до Федералната служба по миграцията и бежанците за достъп до участие в интеграционен курс. Деца, юноши и младежи, които все още посещават училище, не могат да вземат участие в интеграционния курс. Какво означава интеграционен курс? Общият интеграционен курс се състои от езиков курс от 600 учебни часа и курс по ориентиране от 60 учебни часа. Езиковият курс се състои от отделни части от по 100 учебни часа. Първите 300 учебни часа са наречени основен езиков курс, а следващите 300 учебни часа – надграждащ езиков курс. В езиковия курс ще изучите речниковия състав, от който се нуждаете, за да говорите и пишете в ежедневието. Тук принадлежат контактите с институции, разговори със съседи и колеги в работата, писането на писма и попълването на формуляри. Курсът по ориентиране Ви информира за живота в Германия и способства за Вашето познаване на правовия ред, културата и по-новата история на страната. Съществуват и специални интеграционни курсове, например за жени, родители, младежи, както и за лица, които не могат да четат и пишат правилно.Тези курсове продължават 960 учебни часа. Ако учите особено бързо, можете да посещавате интензивен курс. Той е с продължителност само от 430 учебни часа. Кой курс е правилният за Вас и с коя част от курса трябва да започнете, ще определи ръководителят на курса с помощта на тест преди началото на курса. Участие в заключителния тест Заключителният тест се състои от езиков тест и тест към курса по ориентиране. Ако на езиковия тест докажете задоволителни познания по немски език и издържите теста към курса по ориентиране, то тогава сте завършили успешно интеграционния курс и получавате „Сертификат за интеграционен курс”. Ако не сте се справили, получавате само удостоверение за постигнатия резултат. Участието в заключителния тест е безплатно. Предимства на участието в интеграционния курс Чужденци, идващи от страна, която не е в Европейския съюз, трябва да изпълнят няколко предпоставки, ако искат да получат право на безсрочно пребиваване в Германия. Преди всичко трябва да имате достатъчно познания по немски език, както и основани познания за правовия и обществения ред и условията на живот в Германия. С успешното завършване на интеграционния курс тези предпоставки са изпълнени. Освен това можете евентуално след това да получите гражданство по-рано. Освен това придобитите по време на интеграционния курс знания по немски език улесняват ежедневието в Германия и повишават шансовете на пазара на труда. Допускане до интеграционния курс посредством Федералната служба и записване при ръководителя на курса Попълнете заявлението за допускане пълно и четливо. Можете да се обърнете и към курсов ръководител в близост до Вас, който да Ви помогне при подаването на заявлението. След това изпратете заявлението в компетентния за Вашето населено място регионален клон на Федералната служба. Ако сте допуснати до участие в интеграционен курс, получавате писмено потвърждение от Федералната служба (документ за правоспособност). Едновременно с това получавате и списък с курсовите ръководители, които провеждат интеграционни курсове в близост до Вашето населено място. Допускането Ви до интеграционния курс е валидно две години. В потвърждението под „Правото на участие е валидно до...” се намира дата, преди която можете да се запишете за интеграционен курс при курсов ръководител. Затова моля запишете се възможно най-бързо и представете на курсовия ръководител Вашия документ за правоспособност! Курсовият ръководител трябва да Ви съобщи вероятното начало на курса. Курсът не би трябвало да започне по-късно от три месеца след Вашето записване. Ако през това време на се осъществи интеграционен курс, курсовият ръководител трябва да Ви информира. Тогава можете да решите сами, дали искате да чакате по-дълго или да се запишете при друг курсов ръководител. В този случай курсовият ръководител трябва да Ви върне документа за правоспособност. Участие в курса съгласно установения ред За да постигнете целта на интеграционния курс, трябва да участвате в него съгласно установения ред. Това означава, че трябва да посещавате редовно занятията и да се явите на заключителния тест. Участието в курса съгласно установения ред е важно за Вас и ако транспортните ви разходи се възстановяват или искате по-късно да повторите учебни часове от езиковия курс. Вашият курсов ръководител ще удостовери писмено редовното Ви посещаване, ако желаете това. По правило смяната на курсовия ръководител е възможна само след приключване на даден етап от курса. Цена на интеграционния курс Трябва да платите сума в размер на 1,55 евро за учебен час на курсовия ръководител. Тази сума трябва да се заплаща преди началото на всеки модул от 100 учебни часа и преди курса по ориентиране. Ако отсъствате от часа, заплатената от Вас сума за пропуснатите часове не може да Ви бъде върната. Ако не разполагате със собствени доходи, сумата трябва да заплати лицето, задължено да се грижи за Вашата издръжка. Можете да бъдете освободени от таксата за курса, ако получавате пари за безработни II или помощи за издръжка (социални помощи) или ако поради оскъдните Ви доходи не можете да си позволите заплащането на курса. Освобождаването Ви от курсовата такса трябва да заявите писмено при компетентния за Вас регионален клон на Федералната служба. Възстановяване на разноските Ако след 08.12.2007 г. успешно сте положили успешно заключителния тест , федералната служба може да възстанови 50% от платената от Вас такса за курса. Това обаче важи само ако между издаването на удостоверението за участие и заключителния тест не са изминали повече от две години. За възстановяването на сумата трябва да подадете заявление пред компетентния регионален клон на федералната служба. Повтаряне на надграждащия езиков курс Ако на езиковия тест не сте могли да докажете задоволителни познания по немски език, можете еднократно да повторите до 300 учебни часа от езиковия курс и още веднъж да повторите безплатно езиковия тест. Предпоставка за това обаче е редовното посещение на курса. Участието в езиковия тест не е необходимо, ако посещавате ограмотителен курс. Участието в езиковия тест след повторените часове също е безплатно. Ако искате да повторите учебните часове, трябва да подадете заявление в компетентното териториално подразделение на федералната служба. Упътването е заимствано от http://www.bamf.de/
×