Приходи и данъци В Германия, в зависимост от получените доходи, трябва да плащате данъци и налози за социална осигуровка. Като наето лице, получавате на банковата си сметка преведена нетна сума на приходите си. Вашият работодател вече е платил вноските за здравна и пенсионна осигуровка, както и за обгрижване и безработица. Данък общ доход,такса за солидарност и евентуалния църковен данък отиват директно в данъчната служба. Самостоятелно заетите лица / занаятчии трябва да се погрижат сами за социалната си осигуровка, а също така и за данъците си. Нетните приходи варират според данъчния клас. В зависимост от семейното положение и приходите, в Германия има различни данъчни класове. Пример: Наето лице без деца, данъчен клас I, над 23 години Брутна заплата - 1500 евро Облагаема заплата 1.500,00 евро Необлагаеми доходи 0,00 евро Сума на доходите 1.500,00 евро Данък общ доход 98,75 евро Данък „Солидарност” 3,55 евро Църковен данък 0,00 евро Здравна осигуровка 123,00 евро Осигуровка за обгрижване 19,13 евро Пенсионна осигуровка 141,75 евро Застраховка за безработица 22,50 евро Други удръжки 0,00 евро Сума на удръжките 408,68 евро Изплащане / нето 1.091,32 евро