Jump to content
Родени в България
ЕМ2002

Формуляри за Kindergeld (детски надбавки) в Германия

Recommended Posts

Една голяма част от темата за детските надбавки в Германия е свързана конкретно с формулярите, къде се намират формулярите, как се попълват и т.н. По тази причина отделям дискусиите за формулярите в самостоятелна тема.

1984

 

Здравейте !!

Пиша във връзка с попълване на документи за детски надбавки в Германия. Имам нужда от помощ за да не объркам нещата.

Ситуацията е следната : Бащата работи в Германия а децата са при мен /майката / в България.

Той е взел документи от Familienkasse  .

1. Молба декларация за детски надбавки

2. Приложение Чужбина към молба-декларация за германски детски надбавки от ....

3. Приложение  Дете  към  молба -декларация за  детски надбавки от....

 

Въпроси към "Приложение Чужбина":

В  т.2  Някое дете за което са попълнени "Приложение дете" живее ли в чужбина?

Тук се  попълва името на детето,  държава в която пребивава / България/ , от кога детето живее в посочената държава ?- тук може би трябва да се пише от датата на раждане или нищо не се пише .

В т.3  През последните 5 години преди подаване на молбата Вие ,Вашата съпруга .....получавали ли сте семейни помощи към пенсия от агенция извън Германия ...?

В тази точка  трябва ли да посочвам че получавам детски в България, защото това не са семейни помощи към пенсия

           

В т.4.1  През последните 5 г. след подаването на Вашата молба били ли сте:

а) назначени наработа с трудов договор?

Какво означава  "след подаването ..." ? Може би  се има в предвид  в момента дали работи по трудов договор .

В т.5.1  Вашата съпруга ....което има законово установена връзка с децата, "Приложение Дете " през последните 5 г. преди подаване на молбата била ли е:

a)назначена на работа с трудов договор?

В случая съпругата работи в България . Трябва ли да пише къде , какво

             

В т.5.4. Вашата съпруга ....което има законово установена връзка с децата, "Приложение Дете " получавало ли е  пенсия или социални помощи  през последните 5 г. преди подаване на молбата?

Съпругата е получавала детски в България  но не и пенсия или социални помощи. Трябва ли да се пише тук нещо?

Въпроси към "Приложение  Дете":

В т.1  Данни  за  детето: 

          -  Данъчен идентификационен  номер  на  детето

              Нашите деца нямат такъв  - какво  да  пишем

             

          -  евент.различен адрес

              тук може би трябва да се пише адрес в България , но  пък  на  долния ред  искат да се пише  причина за различния адрес. Децата живеят при майка си а не при  " родители на родителите/спец.институции/дом ../

В т.4  Вие или друго лице подавало ли сте молба з а детски надбавки  за това дете в друга каса за семейни надбавки или получавали ли сте детски надбавки от друга каса?

Отново. Трябва ли да пиша че получавам в момента детски в България? Има ред в който пише " Детски надбавки № .."Ако пиша че  ги получавам в България при нас няма такива номера.

   

В т.5  През последните 5 години преди подаване на молбата  Вие или друго лице имали ли сте или имати ли право но парични помощи от агенция извън Германия/ от международна или свръхдържавна институция.

В тази точка  ще пиша НЕ  защото не сме получавали  помощи.

Извинявайте за  многото въпроси!  Ако имате опит, помогнете ! Благодаря !

               

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 

На ‎6‎/‎15‎/‎2015 at 17:29, ЕМ2002 написа:

Здравейте !!

Пиша във връзка с попълване на документи за детски надбавки в Германия. Имам нужда от помощ за да не объркам нещата.

Ситуацията е следната : Бащата работи в Германия а децата са при мен /майката / в България.

Той е взел документи от Familienkasse  .

1. Молба декларация за детски надбавки
2. Приложение Чужбина към молба-декларация за германски детски надбавки от ....
3. Приложение  Дете  към  молба -декларация за  детски надбавки от....

Въпроси към "Приложение Чужбина": ....           
 

Здравейте ЕМ2002,

отговорите на голяма част от въпросите ви могат да бъдат намерени в указанията за попълване, които се намират в края на основния формуляр "Молба-декларация за детски надбавки". Друга част от въпросите са възникнали, поради некоректния по мое мнение превод. На такива въпроси ще давам собствен превод и на негова база ще формулиран и отговорите си. И едно важно уточнение - приемам, че молбата ще бъде подадена от бащата, защото така е редно. Ами да започваме ...

Въпроси към "Приложение Чужбина":
 

Цитат
В т.2  Някое дете за което са попълнени "Приложение дете" живее ли в чужбина?

Тук се  попълва името на детето,  държава в която пребивава /България/, от кога детето живее в посочената държава? - тук може би трябва да се пише от датата на раждане или нищо не се пише.

Точно така, като дата се вписва датата на раждане на детето, ако през цялото време от раждането си детето е живяло само в България. Ако сте го извеждали в чужбина (нямам предвид на почивка) и от е било адресно регистрирано там, тогава се вписва датата, от която отново сте го върнали в България.

 

Цитат
В т.3  През последните 5 години преди подаване на молбата Вие, Вашата съпруга .....получавали ли сте семейни помощи към пенсия от агенция извън Германия ...?

В тази точка трябва ли да посочвам че получавам детски в България, защото това не са семейни помощи към пенсия.

Детските надбавки, получавани в България нямат връзка с тази точка. Ако съпругът ти не е в пенсия по някаква причина, в тази точка се отбелязва "Не". Ако е получавал пенсия в България, тогава трябва да помисли дали е получавал допълнителни социални помощи към нея, но това е много частен случай и не си струва в момента да се коментира в детайли.  

 

Цитат
В т.4.1  През последните 5 г. след подаването на Вашата молба били ли сте:

а) назначени наработа с трудов договор?

Какво означава  "след подаването ..." ? Може би  се има в предвид  в момента дали работи по трудов договор.

Тук преводът на български не е коректен. В немския текст се казва "преди подаване на молбата". Щом въпросите ви по т.4 се ограничават само до т.4.1 (а), предполагам че през последните 5 г. бащата е работил в България (през целия период без прекъсване) и не е получавал на свое име детски надбавки в България. Ако предположението ми е вярно, тогава ще направя само следния малък коментар - много вероятно е през последните 5 г. бащата да е работил на няколко места. Ако случаят е такъв, тогава във формуляра се записва последната месторабота в България (понеже има място само за един работодател), а другите се записват на отделен обикновен лист, който се към формуляра. Върху листа се изписва просто, че информацията се отнася към т.4.1 (а).

 

Цитат
В т.5.1  Вашата съпруга ....което има законово установена връзка с децата, посочени в "Приложение Дете " през последните 5 г. преди подаване на молбата била ли е:

a) назначена на работа с трудов договор?

В случая съпругата работи в България. Трябва ли да пише къде, какво ...

Да, трябва. Ако сте сменили няколко работни места, попълвате формуляра, както съм описал в коментара си към т.4.1. (а) 

 

Цитат
В т.5.4  Вашата съпруга ....което има законово установена връзка с децата, "Приложение Дете " получавало ли е  пенсия или социални помощи  през последните 5 г. преди подаване на молбата?

Съпругата е получавала детски в България, но не и пенсия или социални помощи. Трябва ли да се пише тук нещо?

Тук отново се касае за неуместен (по мое мнение) превод от немски на български. В несмкия текст не е използван термина "Sozialleistungen (социални помощи/обезщетения)", а "Versorgungsbezüge (средства за издръжка)". Според мен получаването на детски надбавки в България трябва да бъде отбелязано в тази точка, ако майката е била техен получател през целия период. Ако има период в миналото, през който бащата е бил получател, този период се вписва в т.4.3

Следва продължение ...

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Здравейте ЕМ2002, продължавам с коментарите си по втората част на въпроса ви, свързана с ...

Въпроси към "Приложение  Дете"

На ‎6‎/‎15‎/‎2015 at 17:29, ЕМ2002 написа:
В т.1  Данни  за  детето:

          -  Данъчен идентификационен  номер  на  детето
             Нашите деца нямат такъв  - какво  да  пишем

           -  евент.различен адрес
              тук може би трябва да се пише адрес в България , но  пък  на  долния ред  искат да се 
              пише  причина за различния адрес. Децата живеят при майка си а не при "родители на
              родителите/спец.институции/дом ../

Детето все още няма немски данъчен идентификационен номер, т.е. в това поле не се пише нищо. Задължително се попълват и последните две полета в тази точка - дава се адреса в България, както и причината (в свободен текст), за да живее детето там. Посочените подсказващи текстове са само примерни и може да се пише каквото и да е, като най-естествената причина е да е при майка си, докато бащата работи в Германия.

Цитат
В т.4  Вие или друго лице подавало ли сте молба з а детски надбавки  за това дете в друга каса за семейни надбавки или получавали ли сте детски надбавки от друга каса?

Отново. Трябва ли да пиша че получавам в момента детски в България? Има ред в който пише " Детски надбавки № .."Ако пиша че  ги получавам в България при нас няма такива номера.

Тук става въпрос единствено за подадена молба до друга Familienkasse в Германия за същото дете. Получаването на детски надбавки в България няма отношение към тази точка.

 

Цитат
В т.5  През последните 5 години преди подаване на молбата Вие или друго лице имали ли сте или имати ли право но парични помощи от агенция извън Германия/от международна или свръхдържавна институция.

В тази точка  ще пиша НЕ  защото не сме получавали  помощи.

Тук отново сте се подвели по превода. В указанията за попълване на това приложение, намиращи се в края на формуляра "Молба-декларация за детски надбавки" пише ясно, че в тази точка трябва да се впише правото за получаване на семейни помощи за деца (на немски текста е kinderbezogene Leistungen=получавани във връзка с децата плащания). Детските надбавки в България са точно такива плащания и трябва да бъдат декларирани в тази точка.

До нови срещи!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Здравейте.

Пиша най вече към г-н Узунов.

Формуляр 401 ми бе пратен от фамилиекасе Нюрнберг и там е написано да бъде попълнен на бг език, както и Вие сте го обяснили в темата. Вие ми изпратихте молба за детски пари която се подава в началото.Всички необходими документи вече съм ги подал.Моля ако може някой да ми изпрати формуляр Е-401 на бг език, защото този който ми изпратиха от Нюрнберг се загуби някъде из немските пощи по пътя си към България.Ще бъда много благодарен ако някой ми изпрати формуляра на този имейл-bory6954@abv.bg.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Здравейте.

Пиша най вече към г-н Узунов.

Формуляр 401 ми бе пратен от фамилиекасе Нюрнберг и там е написано да бъде попълнен на бг език, както и Вие сте го обяснили в темата. Вие ми изпратихте молба за детски пари която се подава в началото.Всички необходими документи вече съм ги подал.Моля ако може някой да ми изпрати формуляр Е-401 на бг език, защото този който ми изпратиха от Нюрнберг се загуби някъде из немските пощи по пътя си към България.Ще бъда много благодарен ако някой ми изпрати формуляра на този имейл-bory6954@abv.bg.

След дълго търсене се оказва, че никъде го няма този формуляр на български език. Намерих го на немски, френски, италиански, румънски, но на български не! Има един линк - http://www.mlsp.government.bg/bg/integration/agreements/indexn2.htm, който не работи, а се твърди, че там го има. Това, което ми идва наум е да се обадите и да го поискате пак или да идете на място. Като цяло това е доста абсурдна ситуация. Другият вариант е да се обадите в Министерството и да ги помолите да ви го пратят. Понякога са доста отзивчиви. Ето линк - http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=146

Иначе се извинявам за по-раншният ни разговор, не бях разбрал добре за какво става дума.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
На ‎8‎/‎2‎/‎2015 at 15:49, Роска написа:

... Формуляр 401 ми бе пратен от фамилиекасе Нюрнберг и там е написано да бъде попълнен на бг език, както и Вие сте го обяснили в темата. Вие ми изпратихте молба за детски пари която се подава в началото.Всички необходими документи вече съм ги подал.Моля ако може някой да ми изпрати формуляр Е-401 на бг език, защото този който ми изпратиха от Нюрнберг се загуби някъде из немските пощи по пътя си към България.Ще бъда много благодарен ако някой ми изпрати формуляра на този имейл-bory6954@abv.bg.

 

Здравейте Роска , изпратих Ви формуляра E401 като DOC-файл на посочената от Вас електронна поща. За останалите потребители го качвам в раздела Файлове > Документи и формуляри

Изказвам специални благодарности на потребителя MilenaSlavena, който преди време ми предостави файла на формуляр E 401.

До скоро ...

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Здравейте,

попълвам формулярите за детски надбавки. В Приложение Чужбина т.1 (Референтен номер/ Осигурителен номер на съпруга/та, респ. на партньора/ката на семейни начала на декларатора - Kenn-Nummer/Versicherungsnummer des Ehegatten bzw. Lebenspartners der antragstellenden Person) какъв номер трябва да пиша. На трудов договор съм, но не ми е трябвал такъв номер до момента. От НОИ ли се взима този номер ???

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Здравейте,

попълвам формулярите за детски надбавки. В Приложение Чужбина т.1 (Референтен номер/ Осигурителен номер на съпруга/та, респ. на партньора/ката на семейни начала на декларатора - Kenn-Nummer/Versicherungsnummer des Ehegatten bzw. Lebenspartners der antragstellenden Person) какъв номер трябва да пиша. На трудов договор съм, но не ми е трябвал такъв номер до момента. От НОИ ли се взима този номер ???

Здравей, Дени! Аз лично на тези места попълних идентификационния номер на моя съпруг, тъй като той няма осигурителен такъв. Този идентификационен номер се получава по пощата с писмо, след регистрацията на всеки. И така попълнени документите ми ги признаха. Ако имаш време изчакай, може друг от форума да ти отговори с повече точност, но аз така направих и нямаше проблеми.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

... попълвам формулярите за детски надбавки. В Приложение Чужбина т.1 (Референтен номер/ Осигурителен номер на съпруга/та, респ. на партньора/ката на семейни начала на декларатора - Kenn-Nummer/Versicherungsnummer des Ehegatten bzw. Lebenspartners der antragstellenden Person) какъв номер трябва да пиша. На трудов договор съм, но не ми е трябвал такъв номер до момента. От НОИ ли се взима този номер ???

Здравейте Deny,

моето мнение по въпроса ви е малко по-различно от това на ptpetrova, но то е само теорията по въпроса и не е базирано на опит от практиката. От друга страна споделеното от ptpetrova е съвсем актуално и явно също работещо решение. Факт е, че липсват конкретни указания какъв точно номер трябва да попълни там човек и всеки е оставен сам да прецени какво да пише. Ако междувременно не се появи трето мнение, ще трябва вие самата да прецените как точно да постъпите. Честно казано, каквото и да попълните в полетата на Kenn-Nummer/Versicherungsnummer des Ehegatten bzw. Lebenspartners, няма да бъде от особено значение. Ако от Familienkasse не го приемат, просто ще ви помолят да подадете наново информацията.

Моето мнение по въпроса е следното:

  • за съпругът ви, който е в Германия, в това поле се попълва получения от Bundeszentralamt für Steuern пожизнен persönliche Identifikationsnummer (да не се бърка с Versicherungsnummer, получен от Deutsche Rentenversicherung или със Steuernummer,  получен от Finanzamt)
  • за вас, ако при подаването на документите все още сте в България, в това поле се попълва вашето ЕГН

Тези, които обработват документите, могат еднозначно да определят кой номер какъв е. Понеже в основната молба ще бъде вписано, че съпругът ви живее в Германия, това за немския чиновник автоматично означава "Трябва ми неговия немски персонален идентификационен номер (persönliche Identifikationsnummer)". Щом вие посочите адрес в България, това за чиновника означава "Трябва ми нейния български персонален идентификационен номер (което е именно ЕГН-то)".

Като попълните и предадете формулярите, споделете с нас какво сте вписали и какво е станало после :)

Успех!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Аз пак много съм бързала и не съм уточнила ситуацията: съпругът ми е в Германия, аз и детето все още в България. Въпросът ми беше: Какъв номер да пиша за мен (въобразявам си, че хората четат мисли  :D )

Благодаря за отговорите! Ще пиша ЕГН и ще споделя резултата  ;)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Здравейте и от мен. Аз също започнах попълването на документите за детски надбавки. Изникват ми много въпроси с попълването. Изчетох коментарите,но не откривам някои неща,макар и да ви се сторят подробности,не ми се иска да бъркам.

По отношение на Antrag auf  Kindergeld:

1. В т.1 и т.2 като титла се пише предполагам Herr за съпруга ми и Frau за мен?

2. Националността може ли да се пише само BGR?

3. Данъчният идентификационен номер е т.нар. Steuer Nummer и е различен от осигурителния номер или Versichertenummer(който е изписан на здравните ни карти нали?)?

По отношение на Anlage Kind zum Antrag auf Kindergeld

1. В т.1 Името на детето как да го впиша точно? Първо фамилия и после първото и второто име?

2. В т.5 "През последните 5 години преди подаване на молбата Вие или друго лице имали ли сте или имате ли право на парични помощи от агенция извън Германия/от международна или свръхдържавна институция?"

Тук разбрах,че се вписват детските надбавки, които съм взимала в България,но за този период аз получавах и майчинство. То вписва ли се тук? И също като институция Социални служби България ли да посоча?

3. В т.6 "Вие или друго лице,което има законово установена връзка с детето,през последните 5 години преди подаване на молбата били ли сте"-тук има няколко подточки

а) На работа като длъжностно лице?-аз преди майчинството си,работих в читалище,съпругът ми е сменил няколко работни места в България,

б) на работа извън Германия като служителка/самостоятелно заето лице?-тук трябва да пиша "не"сигурно...? Но мъжът ми работеше тук от февруари до юли с гевербе. За уточнение ние сме тук регистрирани с детето от 01.09.2015г.

По отношение на Anlage Ausland

1. Осигурителен номер на декларатора и на съпругата-тук се вписва този Versichertenummer,който споменах по-горе,отбелязан на здравните ни карти нали?

2. В т.2 "Някое дете,за което сте попълнили "Приложение дете" живее ли в чужбина?"-тук какво да пиша? Предполагам се пише името на детето. Детето ни е живяло до сега в България, от септември живее тук вече?

3. В т.4.1 През последните 5 г. След подаване на вашата молба били ли сте

а)"Назначени на работа с трудов договор " -както казах  мъжът ми е сменил няколко работни места в Бг,в момента от 24.август работи на трудов договор тук в Германия. Предполагам,че тук питат само за неговото работно положение,ако мога така да се изразя?

б) "самостоятелно заето лице"-тук трябва ли да пиша,че има гевербе от февруари до август? И като какъв се вписва там всъщност,че не ми е ясно изобщо?

4. В т.4.2 "През последните 5г. Преди подаване на молбата прекъсвали ли сте временно трудова дейност поради?" Тук само за съпругът ли ми се попълват нещата?В бг той има няколко месеца, в които е получавал помощи за безработица.

5. В т. 5.1 "Вашата съпруга ......била ли е? А) на трудов договор"-аз съм работила около година и отбелязвам да..... Ама има после едно "Кой",Еми нали за съпругата питат,моето име тоест отново да впиша? И аз още съм в неплатена отпуска,тоест вписвам,че до момента съм в тази фирма ли?

6. В т.5.2 "Посочените лица разполагат ли заради трудовата си дейност със социална осигуровка в Германия"-тук щом мъжът ми е работил и работи,значи има такава осигуровка,?

7. В т.5.3 "Вашата съпруга ........прекъсвала ли е трудова дейност....?"- тук се вписва периода, в който съм по майчинство и след тези две години,неплатеното майчинство брои ли се само за отглеждане на дете или само майчинство да отбележа? Вписват се и парите, които съм получавала нали?

8. В т. 5.4 "Вашата съпруга........получавала ли е помощи......"-има ли се впредвид тук детските в България? Ако да,аз съм ги получавала до юли.2015 включително.

Това е. Знам,че поста ми стана адски дълъг,но не искам да сбъркам нищо и не искам постоянно да вися на вратата на тези,които ми помагат тук. Трябва сама да се справя. Благодаря предварително за помощта.

Приятен и успешен ден на всички!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Госпожо Панева, прегледах наново всичко изписано по темата за детските надбавки и моето лично мнение е, че ако достатъчно задълбочено го направите и вие, след всички подробно описани обяснения, спокойно бихте се справили и сама, така както бихте искали. Седем страници са, ще ви отнеме малко време, но ще се справите, още повече, че и формуляра е на български език.

Странно ми  е, че никой не се интересува от уроците по немски език, никой не пита за нищо друго, освен за детските надбавки. Знам, че е помощ, особено когато имате и деца, но за да се справяте, и да е приятен престоят ви в тази страна, учете немски език. Също така, много е изписано и по темата за Интеграционните центрове, там също биха ви помогнали с попълването и подаването на документи, от какъвто и да е характер.  Никой не пита за ШУФА, никой не пита защо се получават манунги, никой не пита за допълнително образование или за АУСБИЛДУНГ. Не ви ли интересува как ще живеете по-нататък, или както направи един наш познат, ще си вземете детските със задна дата и ще си купите скъпа кола, защото такива пари ви се падат веднъж в живота.

Нима всички са дошли, за да се възползват от системата, без да да искат да направят нещо повече за себе си и децата си?

Няма да се извинявам, ако съм обидила някого, но форума не е само за попълване на формуляра за детските надбавки

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Здравейте отново,госпожо Узунова. Много благодаря за отговора Ви. Приемам и уважавам Вашето мнение. Съгласна съм,че може би не съм вникнала достатъчно подробно в информацията,изписана тук. Но искам да изложа и своите доводи. Първо - аз категорично не съм от тези,които не учат езика. Тук съм от месец и да,не знам езика,но го уча всеки ден макар и сама, с купени лично от мен учебници,самоучители и разговорници. Спокойно мога да разбирам някои немски думи вече. Попитала съм тук за интеграционни курсове. Имам позната,която ми помага,макар и на английски, разбираме се мога да кажа не перфектно,но много добре. Тук няма за момента вечерни или само за уикенда. Мъжът ми работи всеки ден,плюс събота от 7 до 7. Аз съм с дете,което в момента подготвям за градина или ясла.

Второ,мисля,че добре съм прочела темата тук,а тя се отнася именно за детски надбавки. Които между другото съм спряла в бг. Всяко дете има право на такива. А повечето ми въпроси,не изникват от това,че не мога да си преведа текста, а от сложността на написаното.

Трето,интересувала съм се за помощните центрове. Знам,че в Диусбург има такива. Опитвам се няколко пъти да се свържа. Уви,без успех.А и за мен лично това е по-лесният начин. Мисля,че всеки здравомислещ човек се опитва да пести времето си.

За мен лично е обида да ме смятат за хората,които искат да взимат надбавки,за да си купят кола. Кола имаме! Не мисля да се оправдавам,но тези пари мисля,че е нормално да ги използвам и събирам за тръгването на детето на ясла. Междувременно съм започнала да търся и работа,но не мога за момента да намеря само вечерна. Няма на кого да оставя детето си!

Знам,че не сте искали да ме обидите,аз също не искам да критикувам и обиждам,просто изразявам мнението си.

Приятен ден желая!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Госпожо Панева, в горе написаното от мен, на вас ви отговорих само с два-три реда, остналаото е за всички които пишат тук. За да не бъда голословна, искам да ви кажа , че към молбата- декларация има приложение с подробни указания за това как и какво да бъде приложено към нея, на български език- https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mjuw/~edisp/l6019022dstbai707917.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI707821, май това е линка към тях.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Моля, бихте ли споделили, за кои от документите е нужен апостил и превод /изключвам многоезичните формуляри - актове за раждане на децата и удостоверението за гражданско състояние и молбата за отпускане на семейни обезщетения, за които е обяснено тук /.

За удостоверенията от училище и детска градина за деца, които живеят в Бг, нужен ли е апостил или превод на немски е достатъчно? Необходим ли е документ от месторабота на родителя, който живее в България с децата?

Бихте ли ми дали линк или ако имате възможност, бихте ли качили Е 411 български вариант. Ще ми се да опитам да извадя формулярите от България.

Предварително благодаря!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
На Wednesday, October 28, 2015 at 14:54, Coreli написа:

Моля, бихте ли споделили, за кои от документите е нужен апостил и превод /изключвам многоезичните формуляри - актове за раждане на децата и удостоверението за гражданско състояние и молбата за отпускане на семейни обезщетения, за които е обяснено тук /.

За удостоверенията от училище и детска градина за деца, които живеят в Бг, нужен ли е апостил или превод на немски е достатъчно? Необходим ли е документ от месторабота на родителя, който живее в България с децата?

Бихте ли ми дали линк или ако имате възможност, бихте ли качили Е 411 български вариант. Ще ми се да опитам да извадя формулярите от България.

Предварително благодаря!

 

Здравейте Coreli,

преди всичко, добре сте дошъл/дошла между нас. Постъпвате много правилно, като се опитвате да се информирате в макисмална степен по въпроса с Kindergeld.

С помощта на търсачката на форума намерих по-стари мнения, в които са дадени отговори на повечето поставени от вас въпроси. Не го приемайте като критика, просто използвам случая да обърна внимание на останалите потребители и гости върху тази много полезна функция  ;)

По отношение на превода и легализацията на удостоверенията от училище и детска градина dddsi и keti са писали вече в мненията си, съответно на 13 Август 2015 и 13 Септември 2015. Едната ги е превела, но не ги е легализирала, а другата ги е предала просто на български.

По този въпрос моят коментар е - и двете са постъпили правилно, макар че чисто теоретично не са спазени правилата за превод, заверка и легализиране на официални документи по смисъла на Хагската конвенция и Двустранните договори за правна помощ. Тази тема обаче е много обширна и нямам възможност в момента да се впускам в излични детайли. Съветът ми към вас е - направете само превод на документите при заклет преводач, ако имате възможност да отделите тези средства. С това ще ускорите процедурата по обработката на вашите документи. Право на Familienkasse е да избере дали да приеме или не превода от България. Ако приложите документите на български, тогава Familienkasse ще ги даде за превод (това за вас няма да струва нищо), но по този начин ще се проточи процедурата по обработка на документите ви. Дори и преведените от заклет преводач в България документи може да бъдат пратени за нов превод от Familienkasse, ако има съмнение в коректността на приложения от вас превод.

В мнението ми от 13 Август 2015 съм приложил търсения от вас формуляр E411BG като Word-файл. Можете да си го изтеглите. И накрая - по мое мнение не е нужо да вадите и превеждате на този етап документ от местоработата на родителя в България. Достатъчно е да попълните тази информация в приложение KG51 - Anlage Ausland, т.5, а при необходимост може да ви поискат допълнително да я представите, но се съмнявам да се наложи. Справка се иска само в много специални случаи.

До скоро ...

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Крякащата тайфа, много благодаря за бързия отговор и за препратката към Е 411!

Прочетох постовете на dddsi и keti, но реших да попитам, тъй като останах с впечатление, че и при двете няма все още окончателен резултат  от  Familienkasse.

Много се радвам, че попаднах на този форум! С удоволствие изчетох голяма част от темите и наистина ми беше приятно от добрия тон, който успявате да пазите и от търпението, адекватността и изчерпателността на отговорите!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Здравейте отново!

Звънях в Министерствотона труда и социалната политика и оттам ми казаха, че няма причина да ми откажат издаване на Е - формуляри 401 и 411 в службите по местоживеене, но след като бъдат издадени, ще се препратят отново служебно в София.

Да си призная, не обърнах много внимание на това, че ще се препращат в София, защото основното ми питане всъщност беше, дали имат задължение да ми ги издадат и как да реагирам при отказ.

Действително в петък в ГРАО и социалната служба се съгласиха да ми издадат Е401 и Е411, като ми предложиха да ги издадат в два варианта - на български и немски. НО ми казаха, че е редно или те да ги изпратят в Агенцията за социално подпомагане в София или могат да ми ги дадат и аз да ги занеса там, ако не искам да губя време, защото без да са минали през Агенцията в Германия няма да ги зачетат.

Имате ли представа какво се случва с формулярите в и след Агенцията за социално подпомагане? Те ще ги препратят служебно в Германия или мога да ги взема?

В Германия все още нищо не е подадено и не знам какво да правя: набързо да се подадат останалите документи във Familienkasse и да върна информация в София за вх. номер, партида ... или те служебно ще се препратят по осигурителен номер?

Или да опитам да взема формулярите  и когато и другите документи са готови, да се подадат всички наведнъж?

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Привет Уважаеми! Възхитена съм от компетенцията и трудолюбието Ви!

Съвсем скоро ми предстои да се преместя в Германия и да започна работа. Изчаквам някой документи, които са ми необходими за целта.

Изчетох цялата тема за детските надбавки, но не срещнах отговор на въпроси, които ме измъчват.

1. Разведена съм. Имам Удостоверение от съда, в което е вписано, че родителските права са присъдени на мен, по отношение на двете ми деца. Легализиран превод на немски. Предстои да извадя Удостоверение за гражданско състояние от Общината по местоживеене. Също ще бъде в последствие с легализиран превод.

2. От Дирекция Социално подпомагане в България, ми издадоха Удостоверение, че за последните 3 години не съм получавала детски надбавки. Във форума прочетох, че се интересуват поне за 5 години назад. Въпросното удостоверение също е с легализиран превод. В удостоверението не се посочва за кои деца не съм получавала добавки, но аз освен тези две, други нямам. Следва ли да направя още нещо, докато съм в БГ. От Социалните ми казаха, че ако ми дадат Е411, без да е подпечатано от немските служби, няма да ми го попълнят, а ще трябва да чакам по служебен ред да бъде поискано.... Възможно ли е това, тъй като чета, че много други са си разпечатали бланките и са ги попълнили, в т.ч. и социалните. Отделно, ако все пак успея да ги "измоля" - трябва да попълня тази на немски или тази на български. Извинете за неразбирането ми-

3. Извадих многоезични актове за раждане на децата и мен, включително.

4. Големият ми син е на 19 г., след 2 м. става на 20 г. Студент е редовно обучение във Военноморско училище - Варна. Имам Удостоверение от университета в което е записано, че е студент редовно обучение, първа година и годината за която се отнася - 2015/2016 г. Легализиран превод.

5. Служебна бележка от училището на малкия - 13 годишен, в което е записано, че е ученик в 6 клас и редовно посещава учебни занятия през годината. Легализиран превод.

6. По повод на това, че съм разведена и нямам фактическо съжителство с друг мъж, в заявленията трябва ли да посоча бившият си съпруг, защото виждам, че има данни /поне доколкото аз ги тълкувам/. Ако трябва, ще ми е много трудно да го издиря и като адрес, и като работа....

7. Кое заявление за детски надбавки трябва да попълня за сина си, който е над 18 год., но продължава да учи.

8. Допустимо ли е да запиша, че децата ми живеят в България, като големият се грижи за малкия. В действителност домакинството ни се състои само от нас тримата. На малко по-късен етап, може би есента, имам намерение да взема малкия в Германия, когато намеря музикално училище, съответстващо на неговите заложби - музикант е.

Въобще, моля, ако някой има информация, как стои въпроса с разведените родители и получаването на детски надбавки в Германия, да сподели. Ще бъда благодарна, ако ми посочите линк към заявленията и приложенията за получаване на детски надбавки. Намирам ги само на немски /не че срещнах, че ги има и на български/ и ми е трудно да се ориентирам.

Още веднъж, извинете ме, ако преповтарям някой въпрос, но наистина съм объркана.

Благодаря Ви!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Привет Уважаеми! Възхитена съм от компетенцията и трудолюбието Ви!

Съвсем скоро ми предстои да се преместя в Германия и да започна работа. Изчаквам някой документи, които са ми необходими за целта.

Изчетох цялата тема за детските надбавки, но не срещнах отговор на въпроси, които ме измъчват.

Здравейте, ето какво мисля за по някои от поставените от вас въпроси:

2. От Дирекция Социално подпомагане в България, ми издадоха Удостоверение, че за последните 3 години не съм получавала детски надбавки. Във форума прочетох, че се интересуват поне за 5 години назад. Въпросното удостоверение също е с легализиран превод. В удостоверението не се посочва за кои деца не съм получавала добавки, но аз освен тези две, други нямам. Следва ли да направя още нещо, докато съм в БГ. От Социалните ми казаха, че ако ми дадат Е411, без да е подпечатано от немските служби, няма да ми го попълнят, а ще трябва да чакам по служебен ред да бъде поискано.... Възможно ли е това, тъй като чета, че много други са си разпечатали бланките и са ги попълнили, в т.ч. и социалните. Отделно, ако все пак успея да ги "измоля" - трябва да попълня тази на немски или тази на български. Извинете за неразбирането ми

Oставете най-добре целия обмен на информация да се случи по нормалния ред, т.е. по служебен път. Ако все пак успеете да убедите някои да ви попълни формулярите, то те трябва да бъдат във варианта на български език, а импровизирания превод на немски си го правите вие. Описал съм процедурата в мнението си от 17.05.2015 на стр. 1 в темата (т.18). Естествено, от Familienkasse може да игнорират напълно вашите усилия и предоставените от вас документи ще отидат в кошчето. Според мен удостоверението от Дирекция "Социално подпомагане" в България няма да ви свърши никаква работа. Поне преди около година на места просто го изхвърляха.

6. По повод на това, че съм разведена и нямам фактическо съжителство с друг мъж, в заявленията трябва ли да посоча бившият си съпруг, защото виждам, че има данни /поне доколкото аз ги тълкувам/. Ако трябва, ще ми е много трудно да го издиря и като адрес, и като работа....

Тук е важно да уточните от колко години сте разведена. Ако са минали 5 г., тогава всичко ще бъде много по-просто. Иначе информацията за петгодишния период със задна дата не е толкова важна. Тя е интересна, ако претендирате за изплащане на Kindergeld със задна дата, но вашият случай не е такъв. Все пак ако не са минали 5 г. от развода, в приложение "Чужбина", раздел 5 трябва да се нанася и информация за бащата.

7. Кое заявление за детски надбавки трябва да попълня за сина си, който е над 18 год., но продължава да учи.

За момента няма специални формуляри за пълнолетните. Просто в приложение "Дете" информацията се нанася на определеното място. Като започнете да попълвате формуляра ще разберете  :)

8. Допустимо ли е да запиша, че децата ми живеят в България, като големият се грижи за малкия. В действителност домакинството ни се състои само от нас тримата. На малко по-късен етап, може би есента, имам намерение да взема малкия в Германия, когато намеря музикално училище, съответстващо на неговите заложби - музикант е.

Тук просто сте задължена на подадете тази информация на съответното място в приложение "Чужбина". В най-лошия случай ще трябва молбата да бъде подадена отново от името на големия ви син, но това не е голяма трагедия.

Ще бъда благодарна, ако ми посочите линк към заявленията и приложенията за получаване на детски надбавки. Намирам ги само на немски /не че срещнах, че ги има и на български/ и ми е трудно да се ориентирам.

Това са формулярите, с които трябва да започнете. От втория се подготвят отделни екземпляри за всяко дете. Слагам ги, мака че още утре линковете може и да не са актуални, поради вътрешна промяна на сайта на www.arbeitsagentur.de

Молба-декларация за детски надбавки

Приложение Дете към молба-декларация за детски надбавки

Приложение Чужбина към молба-декларация за германски детски надбавки

Рано или късно ще започнете да получавате Kindergeld. Когато това стане в никакъв случай не забравяйте да уведомявате Familienkasse за всяка една промяна в първоначално декларираните данни.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Здравейте, в момента попълвам KG51.

Имам няколко въпроса и ще се радвам ако някой ми отговори.

Т.2 Пишат ли се имената на децата ако живеят в БГ

Какво се има в предвид под соц. помощи? Аз съм получавала детски и доколкото разбирам се пишат в т.5.4

Т,5.3 Получавала съм обещ. за безработица и майчинство, но периодите са различни, а мястото е само един ред. Как да го оформя.

Какво се има в предвид "отглеждане на дете"? Не е ли това майчинството?

Подавали ли сте молба за соц.помощи- Тук има ли се в предвид молбата за детски, които подаваме всяка година?

И още нещо. Лично изпратих Е411 до АСП и чакам отговор от тях. Имате ли представа за колко време биха ми го върнали. Притесняваме срока, имайки в предвид как се работи в БГ.

Предварително ви благодаря.

П.П. За съжаление не намирам указание за попълване на тази форма. Ако някой има линк ще се радвам да сподели.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Здравейте dty_76,

ето моите коментари по вашите въпроси. Не претендирам, че са абсолютно коректни. Хубавото обаче е, че няма опсаност да загубите Kindergeld, дори и да объркате нещо при попълване на документите. Ако стане някъде грешка, просто ще се проточи малко повече получаването на парите.

Здравейте, в момента попълвам KG51.

Имам няколко въпроса и ще се радвам ако някой ми отговори.

Т.2 Пишат ли се имената на децата ако живеят в БГ...

Точно когато децата живеят в България, техните имена се вписват в таблицата към т.2 на  приложение "Чужбина".

Какво се има в предвид под соц. помощи? Аз съм получавала детски и доколкото разбирам се пишат в т.5.4

T.3 ли имате предвид? Ако е така, тогава тази точка има отношение към вас при следните случая:

=> вие или съпругът ви получавате пенсия от България и някаква добавка към нея, заради децата

=> децата ви са в България и се отглеждат от баба/дядо, които най-вероятно са в песния. Ако е така и получават добавка към пенсията заради децата, това се вписва тук

Т.5.3 Получавала съм обещ. за безработица и майчинство, но периодите са различни, а мястото е само един ред. Как да го оформя.

Какво се има в предвид "отглеждане на дете"? Не е ли това майчинството?

Тук майчинството се отбелязва като Muterschaft. Помощ за отглеждане на дете (Kindererziehung) са средства, които се получават след майчинството. По отношение на малкото място - във формуляра вписвате например данните за периода на безработицата. После взимате допълнителен лист. Прикачате го здраво към формуляра и в него дописвате данните, отнасящи се за майчинството. Отгоре на листа пишете например (може и ръчно) "Допълнение към приложение ЧУЖБИНА  (Ergänzung zur Anlage AUSLAND)", а отдолу "Към т. 5.3 (Zu Punkt 5.3)". Ще бъде добре, ако спазите последователността на полетата, както са дадени във формуляра.

Подавали ли сте молба за соц.помощи- Тук има ли се в предвид молбата за детски, които подаваме всяка година?

Тук точка 5.4 ли имате предвид? Ако е така, тогава попълвате точката, ако сте получавали детски надбавки в България. Поне така мисля аз. Защо ли никой друг потребител не взима участие и не споделя своя опит  :(

И още нещо. Лично изпратих Е411 до АСП и чакам отговор от тях. Имате ли представа за колко време биха ми го върнали. Притесняваме срока, имайки в предвид как се работи в БГ.

В какъв смисъл ви притеснява едно евентуално забавяне на отговора по отношение на формуляр Е411?

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Много благодаря на Крякащата тайфа за изчерпателният отговор.

Относно Е 411, се притеснявам, защото имаме 1 месец срок да представим докум. в Герамания, а от АСП ми казаха, че по принцип срока им за изготвяне на Е 411 е тримесечен, но те ги издавали по-бързо.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Много благодаря на Крякащата тайфа за изчерпателният отговор.

Относно Е 411, се притеснявам, защото имаме 1 месец срок да представим докум. в Герамания, а от АСП ми казаха, че по принцип срока им за изготвяне на Е 411 е тримесечен, но те ги издавали по-бързо.

Няма място за притеснение. Едномесечният срок, който са ви дали е срокът, до който изобщо трябва да върнете някакъв отговор, от който да стане ясно, че все още ви има на този адрес. Иначе в отговора си е напълно нормално да напишете: сега прилагам само този документ, а другия документ ще пратя допълнително най-късно до ... . Непременно посочвате дата, която ще можете да спазите (дори и тя да е след 3 месеца). Непременно посочвате и причината за това забавяне, т.е. стандартния тримесечен срок за обработка на документа в България. Направете това и няма да имате грижи, чиновниците проявяват разбиране, важното е да има комуникация.

Дъщеря ми е студентка учи в България ние живеем в Германия със съпруга ми и сина ми. 2014 подадохме документи за детски и ни ги изплатиха, но поради това, че дъщеря ми е студент, трябва да се подновява всяка година документите. Изпратихме бележка от университета в уверение, че е учаща,  преведена на немски. Съответно те ни върнаха Е402 на български не попълнено. Понеже пътувах до България го занесох в местните социални грижи и те ми казаха, че не са попълвали такъв документ и не се попълва при тях. На втората страница има за попълване от университета, това ясно, но в крайна сметка кой трябва да ми го попълни този документ като навсякъде пише, че се изпращат по служебен път тези екземпляри между институциите, а фамилиен касата ми го праща формуляра на немският адрес.

Нормално е, че сте получили формуляр Е402, защото това е стандартния документ, който се използва в този случай за обмен на информация. Служебната бележка от университета просто са я игнорирали.

По отношение на формуляра:

  • специално този Е-формуляр не се обменя задължително по служебен път, може и по начина, по който се е случило при вас
  • нормално е самият формуляр да е на български език, когато ще се попълва от учреждение в България. Такава е европейската практика. Ако формулярат е на немски език е необходимо да поискате друг екземпляр на български език
  • би трябвало първата част (част А, т.1 - т.3) на формуляра вече да е попълнена от Familienkasse на латиница. Ако част А е само частично попълнена или изобщо не е попълнена имате право да допишете липсващата информация ръчно (като пишете на латиница и само с печатни главни букви) или машинно (пак на латиница)
  • втората част на формуляра (част В, т.4 - т.7) се попълва от учебното заведение, а не от социални грижи. Втората част се попълва на български език ръчно (като пишете на кирилица и само с печатни главни букви) или машинно (пак на кирилица). Това е правило. Ако първата част на формуляра не е попълнена, от университета могат да откажат да попълнят втората част.

В резюме за вашия конкретен случай - първата част А се попълва от Familienkasse и ви се изпраща на немския адрес. Вие го носите до учебен отдел в университета и оставате да бъде попълнена втората част В. После пращате попълнения формуляр на Familienkasse, без да се прави превод на втората му част (попълнената на кирилица) на немски език.

Ако има още нещо неясно, не се притеснявайте да попитате.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Благодаря за информацията. Обаче аз попълних първата част на български и сега се чудя дали да си изтегля от някъде нов екземпляр и да го поплня на латиница. Няма логика да попълвам формуляр на български с латински букви. Предишен път ни казаха, че имат преводачи в Фамилиен касата и те си превеждат нужното.

Друго се чудех, за кодов№ - осигурителен № кой да пишем, ID номера или е някакъв друг осигурителен?

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване


×