Jump to content
Родени в България

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'България'.

 • Търсене по таг

  Отделяйте таговете със запетая.
 • Търсене по автор

Тип съдържание


Форуми

 • Форуми в сайта
  • Говорилня
  • Искам да емигрирам
  • България
  • Българи в Австрия
  • Българи в Германия
  • Българи в Русия
  • Българи във Великобритания
  • Българи в Чехия
  • Българи в Швейцария
  • Българи в Гърция
  • Българи в Испания
  • Българи в САЩ
  • Електронни книги
  • Качени файлове
  • Инициативи
  • Хоби
  • За сайта и проекта - Родени в България
  • Кошче
 • Хамбург's Дискусии
 • Kниги's Дискусии
 • Варна's Теми

Календари

 • Календар на сайта
 • Събития в България
 • Събития по света
 • Български именни дни
 • Български празници
 • Църковен календар
 • Хамбург's Събития
 • Варна's Събития

Категории

 • Германия
  • Дипломатически представителства на България
  • Лекари и зъболекари
  • Адвокати и адвокатски кантори
  • Преводачи
  • Социални организации в помощ на емигрантите
  • Български училища
  • Култура
  • Организации
  • Счетоводство и бизнес услуги
  • Други
 • Испания
  • Дипломатически представителства на България
  • Лекари и зъболекари
  • Адвокати и адвокатски кантори
  • Преводачи
  • Социални организации в помощ на емигрантите
  • Български училища
  • Култура
  • Организации
  • Счетоводство и бизнес услуги
  • Други
 • Великобритания
  • Дипломатически представителства на България
  • Лекари и зъболекари
  • Адвокати и адвокатски кантори
  • Преводачи
  • Социални организации в помощ на емигрантите
  • Български училища
  • Култура
  • Организации
  • Счетоводство и бизнес услуги
  • Други
 • Чехия
  • Дипломатически представителства на България
  • Лекари и зъболекари
  • Адвокати и адвокатски кантори
  • Преводачи
  • Социални организации в помощ на емигрантите
  • Български училища
  • Култура
  • Организации
  • Счетоводство и бизнес услуги
  • Други

Категории

 • Електронни книги
 • Документи и формуляри
 • Описания, инструкции
 • Учебни материали
 • Файлове и програми
 • Разни
 • Kниги's Файлове

Блогове

Няма резултати за показване.

Няма резултати за показване.

Маркери Групи

 • Членове

Група


Град


Професия


Работя като


Работодател


Политика


Уебсайт


Skype


Родом от


Интереси

Открити 14 резултата

 1. Здрвавейте! Тази година ще завърша Fachoberschule(Informationstechnik) в Германия(надявам се ). След това желанието ми е да следвам в България. Не съм обаче на 100 порцента сифурен дали със Fachabi ще мога да следвам в България и се наядвам някой от вас да знае и да помогне...
 2. Не намерих подобна информация във форума и исках да споделя това с което се сблъсках. Банковият превод от Германия към България е безплатен т.е. не се начидляват допълнигилни такси и комисиони, но в България има такса входящ превод за суми над 100 €. Това означава, че ако от Германия преведете над тази сума по левова или еврова сметка, ще удържат такса в България. Същото важи, ако правите евров превод от българска еврова сметка от една банка в друга еврова сметка също в България. Превод към Германия също се таксува с такса превод в зависимост от стойността. Изключение от горенаписаното успях да открия в Прокредит банк. Няма такса входящ превод независимо от стойността на превода в евро. Евров превод в България или към Германия, независимо от стойността 2.50 € на транзакция. За целта трябва да имате сметка там. Политиката им е да се работи основно он лайн, офисите им са на денононощно самообслужване, а централният им офис в София е с работно време с клиенти от 10 до 15:00 часа. Тъй като доста хора правят преводи, плащат кредити се надявам тази информация да им е от полза, както и се надявам други да споделят опита си. Има и други варианти сигурно.
 3. ТЕЛК-ово решение от България

  Важи ли ТЕЛК-ово решение от България в Кипър
 4. Забелязал съм, че в-к Капитал периодично подхващат някаква тема, често тенденциозно, и лазят по нервите на нормалните хора. Напоследък темата е свързана с това как хората се завръщали в България, едва ли не масово. Не знам каква е целта на подобни внушения. Някак си доста "случайно" това съвпада с прословутата идея на президента да се направел регистър на българите в чужбина. Факт е, че има хора, които се връзват на тези неща. По-интересен е въпроса с кава цел се пускат тези "новини". Елементарната логика показва, че и в твърденията на Капитал и в идеята на президента няма никакъв смисъл. Интересно ми е да чуя мнения по този въпрос.
 5. Към файла ЕДИН ЧАС ПРИ... - Том II 1943г - Хр Д Бръзицов Въ тази книга сж събрани разговорите, които Хр. Д. Бръзицовъ е водилъ преди десетина години съ духовни първенци на България. Тия разговори беха своевременно печатани въ седмичния вестникъ „Литературенъ гласъ“. Миналата година излезе томъ първи, който обхваща разговорите съ ония, които вече сж покойници. Сега имате предъ васъ томъ втори. Ще последва томъ трети. Естествено: за наша честь, България има много чада, съ които може да се гордее и не сж нито първиятъ, нито вториятъ томъ, които могатъ да обхванатъ всички. Защо събираме тия разговори въ книга и защо не ги подновяваме, а даваме разговори, водени преди десетина години? Качен от Александър Узунов Качен на 11.02.2017 Категория Електронни книги  
 6. ЕДИН ЧАС ПРИ... - Том II 1943г - Хр Д Бръзицов

  Version 1.0.0

  5 сваляния

  Въ тази книга сж събрани разговорите, които Хр. Д. Бръзицовъ е водилъ преди десетина години съ духовни първенци на България. Тия разговори беха своевременно печатани въ седмичния вестникъ „Литературенъ гласъ“. Миналата година излезе томъ първи, който обхваща разговорите съ ония, които вече сж покойници. Сега имате предъ васъ томъ втори. Ще последва томъ трети. Естествено: за наша честь, България има много чада, съ които може да се гордее и не сж нито първиятъ, нито вториятъ томъ, които могатъ да обхванатъ всички. Защо събираме тия разговори въ книга и защо не ги подновяваме, а даваме разговори, водени преди десетина години?
 7. Към файла Христо Ботев - Евгений Захарович Волков Професор Евгений Захарович Волков (1883-1942) е руски революционер, историк, демограф. Интересува се от връзките между руските и българските революционери и особено от Христо Ботев. Mежду 1911 и 1915г. живее и работи в България и през това време извършва по-голямата част от изследванията за тази книга. Книгата остава само в сборниците на БАН до 1929г. – едва тогава е издадена като отделен том за последните 80г. той остава единственото и издание – търсена антикварна рядкост. По случай 160 годишнината от рождението на Христо Ботев и поради големия интерес към тази „забравена“ биография ФАБ подготви и отпечата това второ издание. Качен от Александър Узунов Качен на 11.02.2017 Категория Електронни книги  
 8. Христо Ботев - Евгений Захарович Волков

  Version 1.0.0

  4 сваляния

  Професор Евгений Захарович Волков (1883-1942) е руски революционер, историк, демограф. Интересува се от връзките между руските и българските революционери и особено от Христо Ботев. Mежду 1911 и 1915г. живее и работи в България и през това време извършва по-голямата част от изследванията за тази книга. Книгата остава само в сборниците на БАН до 1929г. – едва тогава е издадена като отделен том за последните 80г. той остава единственото и издание – търсена антикварна рядкост. По случай 160 годишнината от рождението на Христо Ботев и поради големия интерес към тази „забравена“ биография ФАБ подготви и отпечата това второ издание.
 9. Към файла 100 неща които трябва да знаем за ИСТОРИЯТА на БЪЛГАРИЯ – вековете на османското робство - Пламен Павлов Па­да­не­то на Бъл­га­рия под ос­манс­ка власт пре­къс­ва нейното е с­тес­тве­нополитичес­ко, с топанс­ко и кул­турно раз­витие. Българите са изолира­ни от грандиозните на­учни, тех­нологичес­кии ге­ограф­с­ки открития, довели до революционни промени в Западна Европа. При османското завоевание бъл­гарското общество търпи изкл ючител­но тежки загу­би – не само като конкретен израз, а и в дългосрочна перспектива. България, огнището на многовековна кул тура, изпада в позицията на изоставаща страна в рамките на една тиранична ретроградна империя. Унищожени, асимилирани или маргинализирани са водещи обществени сили – аристокрацията, интелигенцията, раждащото се градско съсловие... Още в хода на завоеванието българите понасят чувствителен демографски удар – хиляди загиват, други емигрират или стават „човешка стока“ по робските тържища на Средиземноморието (Крит, Кипър, Малта и др.). Като наказателна мярка новата власт преселва групи българи далече от родните им места – типичен е примерът със столицата Търново още през 1394 г. Теорията за „демографския колапс“ (според някои оценки при завоеванието са унищожени близо 40 на сто от тогавашните българи!) обаче не се потвърждава от историческите извори. Въпреки несъмнено тежките загуби българите остават доминиращ елемент в своите изконни земи – Добруджа, Мизия, Тракия и Македония, в съседните страни съществуват или се създават нови български общности. Османската империя се изгражда като поредния вариант на ислямска деспотия, опираща се на политическото наследство на Иконийския (Селджукския) султанат от Мала Азия, черпейки и от наследството на по-старите ислямски империи, включително Арабския халифат и наследилите го държави в Близкия изток и Персия. Чувства се и известна приемственост със заварените традиции на покорените християнски държави Византия, България, Сърбия и др. Векове наред в империята доминират тоталната централизация, милитаризацията на управлението и обществения живот при безалтернативното господство на религиозната доктрина на исляма. Икономическа основа на сул танския абсолютизъм е държавната собственост върху земята, която гарантира действието на военните и административните органи и структури. Качен от Александър Узунов Качен на 11.02.2017 Категория Електронни книги  
 10. Version 1.0.0

  25 сваляния

  Па­да­не­то на Бъл­га­рия под ос­манс­ка власт пре­къс­ва нейното е с­тес­тве­нополитичес­ко, с топанс­ко и кул­турно раз­витие. Българите са изолира­ни от грандиозните на­учни, тех­нологичес­кии ге­ограф­с­ки открития, довели до революционни промени в Западна Европа. При османското завоевание бъл­гарското общество търпи изкл ючител­но тежки загу­би – не само като конкретен израз, а и в дългосрочна перспектива. България, огнището на многовековна кул тура, изпада в позицията на изоставаща страна в рамките на една тиранична ретроградна империя. Унищожени, асимилирани или маргинализирани са водещи обществени сили – аристокрацията, интелигенцията, раждащото се градско съсловие... Още в хода на завоеванието българите понасят чувствителен демографски удар – хиляди загиват, други емигрират или стават „човешка стока“ по робските тържища на Средиземноморието (Крит, Кипър, Малта и др.). Като наказателна мярка новата власт преселва групи българи далече от родните им места – типичен е примерът със столицата Търново още през 1394 г. Теорията за „демографския колапс“ (според някои оценки при завоеванието са унищожени близо 40 на сто от тогавашните българи!) обаче не се потвърждава от историческите извори. Въпреки несъмнено тежките загуби българите остават доминиращ елемент в своите изконни земи – Добруджа, Мизия, Тракия и Македония, в съседните страни съществуват или се създават нови български общности. Османската империя се изгражда като поредния вариант на ислямска деспотия, опираща се на политическото наследство на Иконийския (Селджукския) султанат от Мала Азия, черпейки и от наследството на по-старите ислямски империи, включително Арабския халифат и наследилите го държави в Близкия изток и Персия. Чувства се и известна приемственост със заварените традиции на покорените християнски държави Византия, България, Сърбия и др. Векове наред в империята доминират тоталната централизация, милитаризацията на управлението и обществения живот при безалтернативното господство на религиозната доктрина на исляма. Икономическа основа на сул танския абсолютизъм е държавната собственост върху земята, която гарантира действието на военните и административните органи и структури.
 11. След като всички кандидати за президент вече са обявени е редно да имаме и такава тема. За момента няма да изброявам двойките, които ще се явят на тези избори. По-скоро ми се иска да се фокусираме върху технологията на гласуване, защото при тези избори се появяват някои новости, като правото на наказателен вот (т.е. може да се посочи „Не подкрепям никого”), а също така и задължителното гласуване. И така, на 6 ноември 2016 ще се проведат следващите избори за президент на Република България. Тогава ще се гласува и на референдум. Подробности по-късно в темата ...
 12. Не мога да се сдържа

  Преди малко попаднах на следното: "Целия български народ е настръхнал, страхува се от безпрецедентната руска агресия.“ Росен Плевнелиев Чудя се каква трябва да бъде нормалната реакция на един нормален човек? Аз от петнадесет минути не съм спрял да псувам. Това нормално ли е?
 13. Здравейте! Казвам се Габриела Петкова и сега завършвам магистратурата си - European studies and public administration към Bulgarian-Romanian Interuniversity Europe Center (BRIE) в Русенски университет "Ангел Кънчев", България. Темата на дипломната ми работа е: "Abandoning Bulgaria: Reasons why and consequences". Исках да направя представително и реално проучване по тази тема. За целта, изготвих анкета в Google Drive и я разпространих в следните групи из Facebook (с българи, емигрирали в чужбина, в пределите на Европейския съюз): Bulgarians in UK, Bulgarians in London, Bulgarians in Portsmouth, БЪЛГАРИТЕ В ИСПАНИЯ, Българи в Испания, Българи в Италия ( Bulgari in Italia ), Група за взаимопомощ на българите в Германия, Българи в Мюнхен, БЪЛГАРИ ВЪВ ФРАНКФУРТ И РЕГИОНА, Българи във Франция, Българи в Чехия, BULGARI V CHEHIA, БЪЛГАРИ В ГЪРЦИЯ-ПРОФЕСИИ РАЗЛИЧНИ-ОБЩИ ИНТЕРЕСИ и Bulgarii din România Българи в Румъния. Накратко: 14 групи, от които 2 000 БЪЛГАРИ, които се отзоваха на молбата ми и попълниха тази анкета в рамките на 10 дни... Правя настоящата публикация, за да споделя анкетата (http://goo.gl/forms/3iD8ozwgH5DNPqkA3) и резултатите от нея, тъй като много от вас ме помолиха за това. Благодаря на всички, които ме подкрепиха като участваха в моето неформално проучване и на всички, които ми изписаха невероятни пожелания в коментари и лични съобщения! Искрено желая на всички ни - здраве и възход за България, за да може НИЕ, които все още сме тук - да останем, а ВИЕ, които сте някъде там - да се върнете! Емиграцията от България в границите на Европейския съюз (отговори).ods Емиграцията от България в границите на Европейския съюз (отговори).xlsx
 14. Здравейте, През последните 10-на години се откриха доста нови гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) на българско-гръцката граница и това дава възможност до една и съща крайна цел в Гърция да се достига по алтернативни маршрути. Иска ми се в настоящата тема да бъдат събрани мненията на хората с опит, които са пътували с леките си автомобили между България и Гърция. Маршрутът през ГКПП Кулата-Промахон е ясен, за него има преостатъчно информация. Пътувайки до Кавала, аз лично съм изпробвал и маршрута през ГКПП Златоград-Термес, който мога да определя накратко като бавен и екзотичен (основно в гръцкия участък). Интересно ми е мнението ви по отношение на действащите към момента ГКПП-та между България и Гърция, както и за състоянието на пътната инфраструктура от двете страни на границата. Ето и списъка на самите ГКПП: ГКПП Кулата-Промахон ГКПП Златоград-Термес ГКПП Илинден - Ексохи ГКПП Ивайловград - Кипринос ГКПП Капитан Петко войвода - Орменион ГКПП Златоград-Термес ГКПП Маказа-Нимфея
×