Jump to content
Родени в България
AinStein

Нетрудоспособност казано болнични.

Recommended Posts

 

Какви са ми правата и правилата при неработоспособност казано болнични.

 

1. Най-важните неща накратко

Неработоспособността е налице, когато работата не може да се извършва поради болест или злополука или има медицински обоснован риск професионалната дейност да доведе до влошаване на здравословното състояние. В случай на неработоспособност работникът или служителят е длъжен незабавно да уведоми своя работодател. Той трябва да представи болничен лист за неработоспособност (кратък АС) най-късно след 3 дни, тоест на 4-тия ден от заболяването. Сертификатът е постепенно дигитализиран от 1 октомври 2021 г. AU е предпоставка за продължаване на изплащането на заплати и обезщетения за болест или обезщетение за нараняване .

2. Определение

Неработоспособността настъпва, когато работникът или служителят не е в състояние да изпълнява предишната си работа поради болест или злополука или когато работата може да доведе до влошаване на здравословното състояние.

Информация за увреждане, свързано с безработица в Обезщетения за безработица за инвалидност .

3. Завършеност

При удостоверяване на неработоспособността трябва да се внимава да няма пропуски, в противен случай може да има неблагоприятни последици, например при получаване на болнични.

Изцяло означава, че нов болничен лист се дава в работния ден след изтичане на последния болничен лист. Съботите не се считат за работни дни при оценката на пълния протокол за болест за обезщетение за болест. Например събота, неделя, официални празници, почивни дни или неработни дни с гъвкаво работно време („свързващи дни“) също трябва да бъдат включени в AU.

Законът за обслужване и грижи по време на назначаване смекчи регламента относно безпроблемното право на обезщетение по болест: Правото на обезщетение по болест остава в сила дори ако по-нататъшната неработоспособност не бъде удостоверена на следващия работен ден, а в рамките на един месец. Правото на обезщетение по болест обаче се спира до получаване на удостоверението от здравноосигурителната компания. Преди тази промяна в закона, цялото бъдещо право на обезщетение по болест можеше да бъде загубено поради непълен отпуск по болест.

Възможна е обратна дата на началото на AU само в изключителни случаи и след внимателно проучване. По правило датата със задна дата е разрешена само до 3 дни.

4. Задължение за уведомяване

Работникът или служителят е длъжен незабавно да уведоми работодателя за невъзможността за работа и очакваната продължителност. Достатъчно е телефонно съобщение. Ако неработоспособността продължава повече от 3 календарни дни, служителят трябва да представи медицинско свидетелство за неработоспособност (сертификат за неработоспособност = AU) и очакваната продължителност не по-късно от следващия работен ден (§ 5 Continued Pay Act ). Въпреки това, работодателят може по всяко време да изиска болничният лист да бъде представен на първия ден от болестта. Правилото за 1 ден може да засегне само отделни служители.

В бъдеще (планирано от юли 2022 г.) медицинският сертификат вече няма да отива от пациента към работодателя, а: Работодателят ще извиква данните за AU от съответната здравноосигурителна компания. Това означава, че здравноосигурените пациенти вече няма да бъдат задължени да гарантират, че AU (бивш „жълт сертификат“, сега нормален израз) ще достигне до техния работодател възможно най-бързо.

5. Съдържание на удостоверението за неработоспособност (АС)

на AU Диагнозата и вероятната продължителност на заболяването се отбелязват . Вероятната продължителност на заболяването обикновено се дава като максимум 2 седмици, а в случай на необичайно протичане на заболяването до максимум 4 седмици. Може да бъде предоставена и информация за други необходими мерки, като услуги за медицинска рехабилитация. Отбелязва се също дали е първа наредба или следваща наредба.

Както работодателят, така и здравноосигурителната компания първоначално са обвързани с AU. Обикновено е достатъчно да се докаже неработоспособност. Въпреки това, ако външните обстоятелства пораждат съмнения относно правилността на AU, работодателят може да се свърже със здравноосигурителната компания. Това може да разгледа случая отделно с участието на Медицинска служба (МД).

6-то изложение на АС

6.1. Предишен формуляр на хартиен носител

Хартиеният формуляр е преустановен модел за здравноосигурени пациенти . Лекуващият лекар издава АУ в четири екземпляра.

Оригиналът (с криптирана диагноза) отива в здравноосигурителната компания.

Осигуреното лице предоставя копието (без диагноза) на работодателя. В случай на безработица копието се представя в Агенцията по заетостта.

Застрахованият получава копие.

Четвъртият екземпляр остава при лекаря.

6.2. Електронен лист за неработоспособност – eAU

въвежда електронният лист за неработоспособност (накратко eAU) От 1 октомври 2021 г. поетапно се .

1-ва стъпка: Най-късно от 1 януари 2022 г. медицинските практики трябва да докладват неработоспособност по електронен път на здравноосигурителната компания (eAU). През 2021 г. имаха време за техническото преобразуване. Старата форма ("жълт фиш") вече не съществува. За работодателя вместо това пациентът съдържа нормална хартиена разпечатка. Той трябва да го представи на работодателя. Но вече не трябва да се тревожи за копието за здравноосигурителната компания. (Забележка: Този процес все още не е технически възможен във всички практики. Поради това понякога все още се създават хартиени сертификати, които пациентът трябва да изпрати на здравноосигурителната компания. Понякога „жълтите сертификати“, които всъщност са премахнати, се използват и за тази цел).

2-ра стъпка: От 1 януари 2023 г. работодателят трябва да получава AU директно от здравноосигурителната компания, а не вече от пациента. При неработоспособност пациентът вече не трябва да изпраща или предава удостоверение, всичко става по електронен път.

При желание пациентът може да продължи да получава AU като разпечатка на хартиен носител за своя работодател и/или за личните си файлове.

От 2023 г. трябва също така да е възможно запазването на eAU в електронното досие на пациента (ePA).

Някои здравноосигурителни компании вече предлагат възможност пациентите да преглеждат собствените си доклади за отпуск по болест онлайн.

7. Неработоспособност повече от 6 седмици

От 7-та седмица на заболяването здравноосигурителната компания изпраща на работодателя формуляр за удостоверение за доходите. Там работодателят въвежда информацията, необходима за изчисляване на обезщетението по болест.

В случай на неработоспособност, която продължава повече от 6 седмици , възможността за постепенна реинтеграция също се проверява редовно с удостоверението за неработоспособност.

8. Невъзможност за работа в чужбина

Ако служител се разболее в чужбина, той трябва да постъпи по същия начин, както ако е болен в Германия, т.е. незабавно уведомяване на работодателя и медицинско свидетелство за неработоспособност, ако заболяването продължава повече от 3 дни. Здравноосигурителната компания също трябва да бъде информирана.

В случай на листове за неработоспособност от чуждестранни лекари , здравноосигурителната компания може да използва Медицинска служба (МД). Въпреки това, здравноосигурителната компания е обвързана с определянето на неработоспособността от осигурителя на държава от ЕС, ако здравноосигурителната компания не се възползва от възможността осигуреното лице да бъде прегледано от лекар по техен избор. Дните, в които служителят е болен, не се считат за отпуск, ако са доказани с медицинско свидетелство (§ 9 Федерален закон за ваканцията).

9. Отпуск и неработоспособност

9.1. празнично пътуване

Възможно е да предприемете ваканционно пътуване, докато не сте в състояние да работите, само ако пътуването няма отрицателно въздействие върху вашето възстановяване. Ако имате съмнения, това трябва да бъде потвърдено с медицинско свидетелство.

Пътуването в чужбина при получаване на болнични трябва да бъде съгласувано предварително с работодателя и отговорната здравноосигурителна компания. Пациентът може да пътува само със съгласието на здравноосигурителната компания. По принцип получателите на болнични трябва да са на разположение на застрахователната компания, тъй като например може да има часове за прегледи в лекаря.

9.2. Resturlaub

Правото на ваканция обикновено изтича на 31 декември. на календарната година. Само ако не може да бъде използван поради спешни оперативни изисквания или например поради заболяване на служителя , отпускът се пренася до 31 март. на следващата година възможно.

за отнемане на дни отпуск в случай на продължително заболяване Прилагат се отделни правила (в продължение на няколко години): Правото на отпуск изтича не по-късно от 15 месеца след края на съответната година отпуск. Това е, за да се предотврати натрупването на непропорционален брой ваканционни дни.

10. Прекратяване и неработоспособност

При определени обстоятелства работодателят може да уволни служител, докато той е недееспособен, вижте Прекратяване по здравословни причини .

Ако служител е подал предизвестие и подаде АУ точно за срока на предизвестието, това може да има последствия за него. Работодателят може да се съмнява в невъзможността за работа и AU може да не е достатъчно като доказателство. Допълнителна информация можете да намерите в съответното решение на Федералния трудов съд на www.bundesarbeitsgericht.de/ > Преса > Съобщения за пресата > 8.9.2021 Разклащане на доказателствената стойност на удостоверението за неработоспособност .

11. Политика

Директивата относно неработоспособността може да бъде изтеглена от Федералната съвместна комисия (G-BA) на адрес www.g-ba.de > Насоки .

12. Свързани връзки

Редактирано от AinStein

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване

×