Редактирай условия за регистрация

 
   Правила на форума на сайта ,,Родени в България"
 
   С регистрацията си в сайта ,,Родени в България" потребителят декларира, че е съгласен със следните установени правила:
 
   1.    Да си избере потребителско име, аватар и подпис, които да не целят обида/критика/подобие/реклама на друг участник или на фирма/форум/сайт/(друго), също така да не съдържат политически, расистки, порнографски или нецензурни детайли, сцени на насилие, както и образи на обществено познати личности (по последното се допускат изключения, ако никой администратор/модератор или участник на "Родени в България" форум няма възражения). Администрацията на "Родени в България" си запазва правото да промени потребителското име, аватар или подпис на всеки потребител, ако сметне това за необходимо.
 
   2.    Да не поставя подпис (Signature), който надвишава три реда при разделителна способност 1024х768 пиксела, изписан е с по-голям от нормалния за форума размер шрифт и/или съдържа повече от 300 символа.  Подписи, неотговарящи на тези изисквания, ще бъдат редактирани или отстранявани. Подписът не може да съдържа обява за покупко-продажба или линк, водещ към такава.
 
   3.    Да не регистрира повече от едно потребителско име на форума на "Родени в България". Последното ще се счита за опит за заблуждаване/измама на други потребители на форума. Потребителските имена на същия участник с по-малък брой мнения ще бъдат деактивирани. Допуска се временно регистриране на второ потребителско име в случаите на загуба на парола или други данни по регистрацията на основното такова.
 
   4.    Да уважава другите потребители на форума. Всякакви обидни думи и преки характеристики/заплахи ще се считат за грубо нарушение, като резултат мнението ще бъде редактирано или отстранено от темата. Потребителските имена на особено напористи с обиди/заплахи участници ще бъдат деактивирани. Нецензурните думи ще бъдат замествани със символа "*" или мненията ще бъдат изтривани.
 
   5.    Да пише на кирилица. Форумът на "Родени в България" е български и официалният език и писменост на него са българските. Явни демонстрации на нежелание да се улеснява комуникацията във форума ще се смятат за "неуважение към останалите участници". Мнения на участници, които отказват да пишат на кирилица, ще бъдат редактирани, отстранявани или прехвърляни в категория ,,Кошче"
 
   6.    Да не оставя мнения, изписани изцяло с главни букви, с по-голям размер шрифт от стандартния за форума или в bold, което според "нетикета" ще се счита за "викане", също такива в изцяло различен цвят текст от стандартния за форума. Такива мнения ще бъдат редактирани или отстранявани в случаите на системно нарушение. Допуска се смислов акцент на определени части от мнения под формата на думи с главни букви, по-голям размер, различен цвят или bold шрифт.

   7.    Да не поставя в мнение/подпис линк, чието описание не отговаря на съдържанието на отварящата се страница и/или е използвана препратка с цел да се заблуди отварящия линка, съдържащ реклама, водещ към нелегален софтуер и/или кодове за същия, порнография или сцени на насилие. Мнения/подписи, съдържащи такива линкове, ще бъдат редактирани или отстранявани.
 
   8.    Да формулира заглавията на темите по начин, който дава да се разбере възможно най-пълно, недвусмислено и кратко за какво ще се отнася дискусията. В противен случай темата ще бъде преименувана. При особено неясно формулирани заглавие и съдържание на първото мнение, както и при заглавие, отнасящо се до конкретен участник, темата ще бъде затваряна или отстранявана. Личните дискусии във форума се правят само с Private Message.

   9.    Да се придържа възможно най-близо до поставените въпроси по време на дискусията в темите. При особено големи отклонения на мненията от първоначалния замисъл на темата, последната може да бъде разделена на две или повече части. Темата ще бъде затваряна след установено залагане на конфликт в нея и повишаване на напрежението. Отворена нова тема със същото съдържание ще бъде отстранявана.

   10.    Да се старае да не създава нови теми без да е проверил с помощта на Търсене функциите на форума дали вече не съществуват такива, пуснати в близкия месец или по-скоро. Актуални отминали теми е желателно да се "съживяват", а не да се "дублират". Често повтарящи се теми с едни и същи въпроси ще бъдат затваряни с оставяне на линк към последната такава тема. Мнения, "съживяващи" теми без актуалност, ще бъдат отстранявани.
 
   11.    Да не създава една и съща тема в повече от един раздел на форума, а само в най-близко свързания с тематиката на бъдещата тема. Създадена тема в неподходящ раздел ще бъде премествана. Създадена тема в няколко раздела ще бъде отстранявана от неподходящите такива. Създадени теми с близко съдържание в един раздел ще бъдат обединявани под общото заглавие на най-късно създадената.
 
   12.    Да не създава теми и мнения с призиви против действащото в страната законодателство, с подбуди към убийство, нараняване и или други престъпления срещу хора, животни и собственост, лично или обществено опасни действия, с расистки или дискриминационен характер, с остър политически характер (призиви на действащи партии и групировки), съдържащи реклама, информация за нелегален софтуер и/или кодове за същия, порнография или сцени на насилие. Теми и мнения с такъв замисъл ще бъдат отстранявани от форума, а авторите им ще бъдат санкционирани.
 
   13.    Да не променя съдържанието на мнение или тема, съдържащи редакция от модератор или администратор. Такива действия ще се считат за грубо незачитане на Правилата на форума и никът на съответния участник ще бъде деактивиран. Ако действията на модератор и потребител се случат едновременни, тогава окончателният вид на мнението ще бъде уточнен чрез Private Message.
 
   14.    Да не излага на показ лична информация на друг участник или на фирма/форум/сайт/(друго) без изричното негово/тяхно съгласие. Такива действия ще се считат за грубо незачитане на правото на лична конфиденциалност и потребителското име на съответния участник ще бъде деактивирано, а темите/мненията ще бъдат отстранени.
 
   15.    Често повтарящи се мнения с еднакво съдържание, мнения със съдържание далеч от темата или теми със съдържание далеч от раздела, в който са създадени, ще бъдат определяни като спам. Такива мнения/теми ще бъдат отстранявани, а авторът им ще бъде предупреждаван официално. При доказано наличие на умишлени действия, потребителското име на съответния участник ще бъде деактивирано.

   16.    Обяви за покупко-продажби се пускат само в определените за това раздели на форума. 
 
   17.    Мненията във форумите на "Родени в България" се оставят доброволно, безвъзмездно и с цел взаимопомощ. Авторите им не могат да изискват компенсация за публикувани текстове под никаква форма. Автор на мнения не може да изисква отстраняването им от форума в случай на решение да не участва повече във форумите на "Родени в България". Всички мнения във форумите на "Родени в България" могат свободно да се копират и възпроизвеждат без комерсиална цел, но задължително с изричното споменаване на източника. "Родени в България" не носи отговорност за достоверността на информацията която публикува всеки един потребител на форума.
 
   18.    Забранява се потребителите да редактират предишен свой коментар с цел да отговорят на следващ коментар от друг потребител. Дискусиите във форума се водят в линеен вид, а такава редакция нарушава логическата последователност на дискусията и не е желателна. Нарушителите ще бъдат санкционирани.
 
   19.    За писане на форума на "Родени в България" регистрацията е задължителна. Валидни са потребителски имена на кирилица и латиница с минимум 5 и максимум 26 символа дължина. Регистрацията изисква наличие на валиден e-mail адрес. Не се допуска регистриране на двама или повече участници с един e-mail aдрес, както и писането на двама или повече участници от едно потребителско име.
 
   20.    На всеки един изряден участник във форума (чието участие не противоречи на правилата на форума или на законите в страната) се гарантира правото на достъп до форумите на "Родени в България", правото на мнение, защита на личното достойнство и осигуряване на конфиденциалност. IP адресите на участниците се записват в log на форума, но не се показват публично.
 
   21.    Мненията на форума могат да бъдат редактирани от авторите им чрез бутон "Редактирай". До 5 минути след оставяне на мнение редакциите не се отразяват. След изтичането на 5 минути редакциите се отразяват под формата на текст и дата и час на редакцията в края на редактираното мнение. Не се допуска редактиране на мнения след застъпването им от такива на други участници, както и пускане на последователни мнения от един и същи участник.
 
   22.    Публичното оспорване на решенията на администратори/модератори е забранено. Теми и коментари с подобно съдържание ще бъдат отстранявани от форума, а нарушителите ще бъдат наказвани. Предложения по оптимизация работата на форума се правят само на определеното за целта място.
 
   23.    Дълги текстове в мнения, резултат на Copy/Paste от Интернет, е желателно да бъдат конвертирани в линкове за удобство при преглеждане на съответната тема. Същото е валидно и при закачане към мненията на файлове, достъпни за download по интернет. 
 
   24.    Във форума е въведена система за налагане на предупреждения и наказания на некоректни потребители, която позволява намаляване на субективния фактор в преценката при санкциониране на съответните некоректни потребители. 4. Моля, информирайте отговорните за съответния раздел на форума администратори, ако преди тях забележите публикувани неприлични коментари (постове) или получите лично съобщение, съдържащо такива.
 
   25.    Персонални сблъсъци в този форум не са позволени ще се трият незабавно. На членовете на сайта не се разрешава да публикуват във форума изпратени до тях Лични съобщения.
 
   26.    Ако публикувана тук информация или линк представлява риск/опасност за някого, моля, предупредете администраторите на сайта.
 
   27.    Aдминистраторите и Модераторите на форума имат право да премахват определени теми и мнения, когато преценят, че последните нямат място във форума. 
 
   28.    Регистрацията във форума е въпрос на личен избор и означава приемане на тези правила. Ако не сте съгласни с тях, вие сте в правото си да не го посещавате. 

Политика за Поверителност

Декларация за поверителност на "Родени в България"

Неприкосновеността на Вашата лична информация е наше задължение. И това е нашата политика за поверителност.

Ние не предоставяме  и при никакви обстоятелства не бихме предоставили на трети лица каквато и да било информация споделена публично или не при регистрация на профил в сайта "Родени в България". Ние не носим отговорност за публично предоставена от потребителите информация.

Този сайт използва "cookies" за да можем да осигурим по-доброто му функциониране. "Сookies" са малки текстови файлове, съхранявани на Вашия компютър, които позволяват на сайта да работи правилно.
При проблеми с логванете кликнете върху "Забравена парола"!