Jump to content
Родени в България
  • публикации
    4
  • коментара
    8
  • прегледа
    2766

Относно този блог

Aдвокат Ваня Грийзел е завършила висшето си юридическo образование в Германия. По време на следването си специализира в областта на европейското и международно право. Следва стаж на територията на Областен съд Франкфурт, международнaта кантора Puschmann International и съда за уреждане на трудовоправни спорове във Франкфурт. След втория държавен изпит изкарва и допълнителен курс за специализация по трудово право и работи като юрист в кантора специализирана в уреждане на трудови спорове. Работата и като адвокат се отличава с високо качество и фокус върху възможно най-ефикастното и финасово разумно за клиента решение на неговия проблем. В професията си цени особено разнообразието на казусите и контакта с клиенти с най-различни професии.

ra_griessl.jpg

Адвокат Ваня Грийзел е член на:
Съюз на адвокатите в Германия (DAV) 
Работна група на адвокатите по трудово право към съюза на адвокатите в Германия 
Форум млади адвокати към съюза на адвокатите в Германия, избрана за представител и контактно лице за България в Германия на форум млади адвокати 
Франкфуртски съюз на адвокатите (FAV)

Публикации в този блог

AdvokatBG

- Запазете спокойствие!

Загубата на работното място е шок. Важно е обаче, да не се панирате, запазете спокойствие и дейставайте разумно! Само прекратяване на трудовото отношение или заповед за уволнение, която е съобразена със законовите рамки може действително да прекрати трудовия Ви договор. Имайте предвит, че не всяко прекратяване на трудовите отношения или не всяка заповед за уволнение са съобразени със закона, тъй че си заслужава да се провери как стоят нещата във Вашия конкретен случай и да се борите за правата си!

- Не подписвайте нищо!

Много работодатели изискват да подпишете, че сте получили въпросната заповед, при това често документите съдържат и други клаузи. Не сте задължени да потвърдите получаването на заповедта със своя подпис!

Също така препоръчваме да не подписвате прибързано договори, в които се регулира прекратяването на работните Ви отношения по взаимно съгласие, без преди това да се консултирате с адвокат. Ако работодателят Ви предложи такъв, помолете го за няколко дни за размисъл.

- Важно е бързо да се запишете като безработен (търсещ работа)!

Имайте предвид, че трябва да се регистрирате лично като безработен (търсещ работа) в агенцията (Agentur für Arbeit) поне три месеца преди да Ви изтече договора. Ако научите за тези обстоятелства в по-кратък период от три месеца закона изисква да се обърнете към съответната служба в рамките на три дни. Срокът се счита като спазен и ако уведомите агенцията, назовавайки личните си данни и деня в който свършва договора Ви и същевременно уговорите час, в който на място лично се регистрирате като безработен (търсещ работа). Работодателят Ви е длъжен да Ви даде свободен ден, за да изпълните тези си задължения.

Ако сте получили заповед за дисциплинарно уволнение, може агенцията да Ви скъси помощта за безработни за срок до 12 седмици. Това решение на агенцията не зависи от това дали работодателят Ви е действал законно или не.

- Триседмичен срок за иск срещу работодателя!

Срокът за подаване на съдебен иск срещу неправомерната заповед за уволнение е три седмици, сметнати от деня на получаването му. Ако пропуснете този срок, работните Ви отношения са прекратени, дори и заповедта на работодателя Ви да е била несъобразена със законовите рамки. В изключително редки случаи закона допуска иска да се повдигне и след изтичане на триседмичния срок.

Vania Griessl
Rechtsanwältin

Ваня Грийзел е адвокат в кантора в град Франкфурт и доцент по трудово право.

www.advokat-bg.de

  •  
AdvokatBG

LAG Hamm, Urteil vom 27.07.2016, Az.: 4 Ta 118/16

Работното удостоверение (свидетелство за работата на служителя) е важно за професионалната кариера на работници и служители в Германия. Според § 109 II GewO документът не бива да съдържа неща, които имат за цел да опровергаят положителната характеристика написана в самия текст или да създадат при бъдещи работодатели несериозно впечатление. Използването на така наречените „тайни кодове“ за работодатели е забранено.

По тази причина съдилищата се налага често да решават спорове между работници и работодатели относно коректното съдържание и определени формулировки в характеристиката на служители.

В конкретния случай пред втора инстанция на съда за трудово-правни спорове в Хам служителката искаше корекция на издаденото и от работодателя свидетелство, тъй като той не се беше подписал по обичайния за него начин. Подписът наподобаваше детски почерк.

След като съдът и даде право работодателят издаде нов документ, подписан с обичайния му подпис, сложен обаче не както е нормално под текста в посока от ляво на дясно, а напречно на текста, в посока от горе надолу, което изглежда наистина много странно и необичайно.

По мнение на съдиите така подписаното работно удостоверение е невалидно и трябва да бъде коригирано. Документът трябва да е подписан коректно, по обичайния за работодателя начин. В противен случай свидетелството прави несериозно впечатление на бъдещи работодатели и съответно може да попречи на професионалното развитие на работника.

Имайте предвид, че в Германия имате законното право на това работно удостоверение (Arbeitszeugnis). Ако го изискате, след приключване на трудовия договор, работодателят е задължен да Ви го издаде.

Към документите, които трябва да Ви връчи работодателят след приключване на трудовите Ви отношения принадлежат също така всякакви документи, които са Ви нужни, за да бъдат предоставени на трето лице, например Arbeitsbescheinigung nach § 312 SGB III, Entgeltbescheinigungen, Lohnsteuerbescheinigung, Sozialversicherungsausweis, както и Sozialversicherungsnachweis.

Vania Griessl
Rechtsanwältin

Ваня Грийзел е адвокат в кантора в град Франкфурт и доцент по трудово право.

www.advokat-bg.de

AdvokatBG

 

Правата и задълженията на работници и работодатели са регламентирани в така наречения Entgeltfortzahlungsgesetz, евентуално също така в съответния трудов договор, в споразумения или в тарифни договори

Според § 3 Abs. 1 S. 1 EntgeltfortzahlungsG трудово възнаграждение се заплаща при нетрудоспособност в следствие на болест по време на нетрудоспособността, когато работникът не е причинил по собствена вина нетрудоспособността си, в срок до максимално 6 седмици. Също така е нужно трудовите отношения със съответния работодател да са обосновани без период на прекъсване най-малко от 4 седмици.

Възнагражденията за този период се полагат на работници, които работят по договор, независимо дали тoй е устен или писмен и независимо от това, дали са назначени на пълен работен ден, половин работен ден или на така наречените 400 € Basis.

Често работодателите са конфронтирани със ситуацията, работникът им е в болнични, поради телесни повреди от пътно транспортно произшествие.

В такива случаи е добре да се изяснят точно обстоятелствата на казуса, защото според тях работодателят в определени случаи може да откаже да заплати въпросното възнаграждение или да иска обезщетение в размер на изплатените заплати от виновно трето лице. Ако служителят е виновен трябва да се знае в каква степен носи отговорност за злополуката и дали е бил алкохолизиран. В определени случаи работникът може да получи така наречените Krankengeld от първия ден на болестта. Когато пътното транспортно произшествие е по вина на трето лице, то следва неговата застраховка гражданска отговорност да изплати обезщетение на работодателя в размер на изплатените заплати, § 6 Abs. 1 EntgeltfortzahlungsG.

Законът изисква при нетрудоспособност незабавно да се уведоми работодателя, § 5 Abs. 1 S. 1 EntgeltfortzahlungsG. Незабавно означава при първи признаци на нетрудоспособност, като по принцип най-късно на четвъртия ден работникът трябва да представи болничен лист, ако работодателят не го изисква oще от първия ден на нетрудоспособността.

 

Vania Griessl

Rechtsanwältin

 

Ваня Грийзел е адвокат в кантора в град Франкфурт и доцент по трудово право.

www.advokat-bg.de

AdvokatBG

Докато някои се наслаждават на извънредните почивни дни по Великден и предстоящите празници през май (Feiertage) на трапезата в къщи, за други тези дни са свързани с още по-голям стрес на работното място.

Адвокат Ваня Грийзел, експерт по трудово правни въпроси в Германия разяснява темата работа в в неделя и по празниците.

По принцип в неделя и на празници важи забрана за работа от 0 до 24 часа. Предприятия, в които се работи и нощна смяна е разрешено да варират 24-часовата забрана за труд до 6 часа напред или назад, при шофьори до 2 часа, § 9 I ArbZG. Законът прави изключение от забраната за труд за определени браншове като здравеопазване, селско стопанство, транспорт и други,  § 10 ArbZG. Също така неделният труд може да бъде регламентиран в браншов договор или разрешен от надзорните органи.

Какво Ви се полага, ако работите в неделя или на официален празник?

Работници, които се трудят в неделя или на празник, имат право на минимум 15 свободни недели в годината. В замяна на работата в неделя или на празник им се полага един свободен ден. Свободният ден заради работа в неделя трябва да се вземе в рамките на две седмици. Свободният ден полагащ се заради празник, който се е падал през работен ден трябва да се вземе съответно в рамките на осем седмици.

Законът предвижда допълнително възнаграждение, само за нощния труд, работата в неделя или на празник по закон не се заплаща допълнително. Правото на по висока заплата за труда в неделя обаче може да  е регламентирано в  тарифни договори, в споразумения или  в трудовия договор. Също така допълнително възнаграждение се полага, ако постоянната практика на работодателя е да плаща повече за труда в неделя и по празник. Ако по тарифен договор или според трудовия договор Ви се полагат повече пари за нощен труд както и повече пари за празник  (Nachtzuschlag und Feiertagszuschlag) работодателят трябва да Ви плати и двете добавки, ако работите на празник нощем. За тези  работници е интересно да знаят, че Великден (Ostersonntag) и Петдесятница (Pfingstsonntag) са само в провинция Бранденбург официални празници, така че не им се полага допълнителни пари за празника (Feiertagszuschlag) , само за неделната работа (Sonntagszuschlag).

Накрая държа да отбележа, че от 01.01.2018 има промяна в закона за защита на майчинството (MuSchG). Генералната забрана за труд на бременни жени и кърмещи майки в неделя и на празник бе премахната. 

Rechtsanwältin
Vania Griessl

 

Ваня Грийзел е адвокат в кантора в град Франкфурт и доцент по трудово право.
www.advokat-bg.de

×