Jump to content

Как да си прекратя Здравните осигуровки в България?


veronik_veronik

Recommended Posts

Бих искала да попитам, ако някой го е направил вече, как точно това се случва.

Преди години се е подавало една декларация и се спират здравните осигуровки. Оказа се, че към момента е отменено и такава декларация важи само за трети страни, които не са членки на ЕС.

Ходих в НАП, от там ми казаха формуляр Е 104. Но този формуляр е, когато здравните осигуровки се прехвърлят от Германия в България. После служителката ми каза, като се прибирам периодично да го представям. Което хич не ми звучи правдоподобно.

И така, като напиша ЕГН - то си в системата на НАП, излиза че имам неплатени осигуровки от както сме в Германия.

На този според мен масов случай, никой не можа да ми отговори и ме насочиха към централата им в София на ул.  Аксаков в приемния им ден. Отидох, но имах приоритетно друг проблем и се оказа, че трябва да разговарям с друг служител, да изтегля отново номерче и ...пак чакане. Нямах възможност повече и така останаха нещата.

Ако искам да извадя към момента Удостоверение за липса на задължения, здравните осигуровки са задължение и няма как. 

Ще се радвам да споделите опит.

 

 

 

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 • Отговори 12
 • Съдадена
 • Последен отговор

Най-активни в темата

Най-активни в темата

Цялата тази история е голяма гротеска. С промените, които направиха в Закона за здравното осигуряване през 2013 г., ситуацията вместо да влоши, стана безнадеждна. В чл.40а ясно се казва:

Българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни  през  една  календарна  година,  могат  да  не  заплащат  здравноосигурителни  вноски  до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка  следваща  календарна  година  след  подадено  заявление  до  Националната  агенция за приходите.

Т.е. от НАП нямат право да преценяват дали да ти приемат заявлението или не. И това дали човек е в Европейския съюз или трета страна не играе никаква роля. Факт е, че на много места служителите съветват хора, които се осигуряват на територията на ЕС да не подават това заявление, защото с предоставяне на Е104 (S041), старите задължения ицлихвите се заличават. Но ...

Абсурдът стана пълен от момента, в който заради неплатени вноски човек започва да се води длъжник. А задълженията към НАП, без значение от какъв характер, могат да бъдат пречка за напускане на страната. Не съм чул някой до момента да е бил спрян на границата по тази причина, но знае ли човек.

Аз за момента действам по следния начин - 2 седмици, преди да пътувам за България се обаждам в немската ми здравна каса и искам да ми издадат E104 за периода, за който искам НАП да ми заличи задълженията. Тази схема не е съвсем коректна и винаги следва дискусия защо ми е необходим този документ, след като не напускам трайно Германия. След кратки или по-дълги обяснения го получавам в крайна сметка по пощата. Когато някой ден намеря време, ще трябва да реша радикално въпроса, като си пусна заявление за прекратяване на здравното ми осигуряване.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

преди 2 часа, Крякащата тайфа написа:

Цялата тази история е голяма гротеска. С промените, които направиха в Закона за здравното осигуряване през 2013 г., ситуацията вместо да влоши, стана безнадеждна. В чл.40а ясно се казва:

Българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни  през  една  календарна  година,  могат  да  не  заплащат  здравноосигурителни  вноски  до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка  следваща  календарна  година  след  подадено  заявление  до  Националната  агенция за приходите.

Т.е. от НАП нямат право да преценяват дали да ти приемат заявлението или не. И това дали човек е в Европейския съюз или трета страна не играе никаква роля. Факт е, че на много места служителите съветват хора, които се осигуряват на територията на ЕС да не подават това заявление, защото с предоставяне на Е104 (S041), старите задължения ицлихвите се заличават. Но ...

Абсурдът стана пълен от момента, в който заради неплатени вноски човек започва да се води длъжник. А задълженията към НАП, без значение от какъв характер, могат да бъдат пречка за напускане на страната. Не съм чул някой до момента да е бил спрян на границата по тази причина, но знае ли човек.

Аз за момента действам по следния начин - 2 седмици, преди да пътувам за България се обаждам в немската ми здравна каса и искам да ми издадат E104 за периода, за който искам НАП да ми заличи задълженията. Тази схема не е съвсем коректна и винаги следва дискусия защо ми е необходим този документ, след като не напускам трайно Германия. След кратки или по-дълги обяснения го получавам в крайна сметка по пощата. Когато някой ден намеря време, ще трябва да реша радикално въпроса, като си пусна заявление за прекратяване на здравното ми осигуряване.

Благодаря ти за отговорът Крякащата тайфа, за съжаление преди е можело със заявление и много хора са го направили, но сега вече не може.

Ето какво намерих в страницата на НАП.

Освобождаване от здравноосигурителни вноски в България на българите в чужбина

Българското законодателство предвижда, българските граждани, които живеят и работят в трети страни (извън рамките на ЕС), да могат да бъдат освободени от плащането на здравноосигурителни вноски у нас за периода на пребиваване в чужбина. От началото на 2013 г. това вече може да стане, както за бъдещи, така и за минали периоди.

За да бъдат освободени от здравноосигурителни вноски, тези граждани трябва да отговарят на няколко условия:

 • да са български граждани,
 • да са длъжни да осигуряват себе си;
 • да пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година.  
 • Важно условие за освобождаване от плащане на вноски за здраве е подаване на заявление в офиса на НАП по постоянен адрес. От началото на 2013 г. отпадна изискването заявлението да бъде подадено преди датата на заминаване в чужбина.

Заявлението може да се подаде лично или чрез упълномощено лице. Документът може да бъде изпратен до НАП и по пощата, с обратна разписка.

Как стои въпросът за българите с двойно гражданство?

Българските граждани, които са граждани и на друга държава и не живеят постоянно (повече от 183 дни през календарната година) на територията на страната, не подлежат на задължително здравно осигуряване в България.

От 2013 г. те могат да декларират, че не дължат здравноосигурителни вноски с декларация по образец. Документът се подава в офис на НАП. Това може да стане лично, чрез пълномощник или по пощата с обратна разписка.

А за българите, които живеят в страна-членка на ЕС?

За периода след 1 януари 2007 г.

Българите, които живеят в страна-членка на ЕС трябва да имат предвид, че разпоредбите на чл. 40а от ЗЗО, не се прилагат по отношение на периоди, за които съгласно европейските регламенти се прилага законодателството на другата държава-членка на ЕС. Ако спрямо лицето през периода на трудова заето

ст в другата държава-членка е приложимо законодателството на съответната държава, за този период то ще бъде освободено от задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски в НЗОК.

За да се удостовери този факт пред Националната агенция за приходите, се представя формуляр, издаден съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност (напр. А1, Е 101, ЕЗОК, Е 104, Е 106 или аналогичните документи по Регламент (ЕО) № 883/2004 и др.) или друг документ/удостоверение, издаден от компетентна институция на държавата-членка, в който изрично е посочен конкретен период на задължително здравно осигуряване в тази държава-членка. Въз основа на данните, посочени в документа, месеците без данни за здравно осигуряване в България ще бъдат покрити и ще бъде коригиран здравноосигурителния му статус.

За периода преди 1 януари 2007 г.

За освобождаване от здравни вноски важат същите условия, като за останалите ни сънародници зад граница.

......

Не става ясно какво точно може да се представи. Аз бях взела удостоверение, не европейски формуляр с упоменати дати и бях попълнена заявлението, но ме върнаха. Отговорът беше, не ставало с такова удостоверение. Било и на немски. Заявлението не важи за ЕС.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Истината е, че в България всичко е до такава степен счупено, че не знам дали си струва напъна човек да е поне до някъде изряден. Мога книги да напиша за абсурдите когато оформяхме документи за брак, а по късно и за име и акт за раждане на малкия само и само да се знае, че е българче. Да не говорим за идиотизмите свързани с това да имаш фирма и да не можеш да я закриеш, в моя случай ЕООД. Трупат ми се някакви актове за хиляди левове и то само защото не съм подал нулеви декларации, да не говорим за банки и т.н. Реших проблема кардинално, просто отсвирих всичко и всички. Всички ние или поне повечето не сме от хубаво тук в чужбина и целта ни не е да сме тук, а да не сме там! Така, че решението идва от само себе си. Колкото и да се дърпаме в къщи явно идва времето да си вземем немските паспорти и да се разделим с Абсурдистан окончателно :(

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Браво Александър. Много хубаво си го написал, макар да не се решава проблемът. Ако материалът за книгата е малко,  ще се включа и аз :D.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Ето и официален отговор но моето запитване. За съжаление за мен поне отговорът, отново не е напълно ясен, т.е. в моят случай трябва формуляр ....., не съм наясно с регламентите и изброените формуляри, а именно

А1, Е 101, ЕЗОК, S041/Е 104, Е 106 или аналогичните документи по Регламент (ЕО) № 883/2004 

Ще се радвам на коментари и мнения. Още не съм се ровила из Интернет да видя, кой за какъв случай важи.

.............

За времето през което сте  задължително осигурен по законодателството на друга държава-членка в България не се  дължат  здравно осигурителни вноски.

За това време  са налице задължения към НАП въз основа на подадена от Вас например декларация обр. № 7 за да се удостовери горното обстоятелство и съответно да се прекъсне начисляване на задължения по декларация, както и за да бъдат коригирани вече начислените вноски по данъчно-осигурителната сметка може да се представят документ удостоверяващ периодите на задължително здравно осигуряване в другата държава-членка:

-         удостоверение издадено на унифицирани бланки -  А1, Е 101, ЕЗОК, S041/Е 104, Е 106 или аналогичните документи по Регламент (ЕО) № 883/2004 

-         Всички други документи свободен текст или на бланка на съответната администрация, стига той да е издаден от компетентна институция на държавата-членка, в който изрично е посочен конкретен период на задължително здравно осигуряване в съответната  държава-членка.

Документи издадени  на унифицираните европейски бланки не изискват превод на български от заклет преводач. Един от посочените удостоверителни документи се прилагат към заявление свободен текст, с което се иска извършването на корекция в Регистър за здравен статус, подават се към компетентен офис на НАП - лично или от упълномощено лице /няма изискване пълномощното да е нотариално заверено/. Извън посочения ред, документи към компетентен офис на  НАП могат да бъдат изпратени и по пощата чрез лицензиран пощенски или на електронна поща на съответната териториална дирекция/офис на НАП, но имейлът следва да е подписан с електронен подпис. Списък на всички ТД/офисите и ЦУ на НАП с електронните им пощи, адреси и телефони за контакт са публикувани на интернет страницата на агенцията на адрес: http://www.nap.bg/.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

преди 10 часа, veronik_veronik написа:

Класически Параграф 22!

.....За времето през което сте  задължително осигурен по законодателството на друга държава-членка в България не се  дължат  здравно осигурителни вноски.....

Но, същевременно

...За това време  са налице задължения към НАП въз основа на подадена от Вас например декларация обр. № 7 за да се удостовери горното обстоятелство и съответно да се прекъсне начисляване на задължения по декларация, както и за да бъдат коригирани вече начислените вноски по данъчно-осигурителната сметка може да се представят документ удостоверяващ периодите на задължително здравно осигуряване в другата държава-членка:.....

Т.е. няма начин да се спре начисляването на задължение за здравни вноски в БГ, и при представяне на който и да е от изброените, те доказват различни права , което означава че, са внасяни здравноосигурителни вноски в съответната държава

....-         удостоверение издадено на унифицирани бланки -  А1, Е 101, ЕЗОК, S041/Е 104, Е 106 или аналогичните документи по Регламент (ЕО) № 883/2004....

Така винаги човек е длъжник. Няма система, която примерно, при отписване от адрес в държава членка,  да подава справка към БГ и това да е причина за възникване на задължение по здравни вноски.

 

 

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Благодаря ти EdiMi за това, което си написал. Ще пътувам за България и исках да реша И този проблем този път. Вярно е, че е параграф 22. На моменти си мислех, че нещо аз не правя и схващам, както трябва.

Защо едно толкова просто нещо, е толкова сложно за решаване.

Моя приятелка, която също живее в чужбина е искала да реши проблемът, ходили са в офис на НАП в страната, не в София от там са ги препратили към здравната каса. Отишли са на среща в касата и накрая нищо, никой не е могъл да им каже какво да направят точно.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 • 1 година по-късно...

Его още малко актуална информация по въпроса. Крякащата тайфа даде добра идея с не особено коректният вариант с Е 104 и малко повече обяснения. И аз се обадих на касата и им обясних, че искам този  формуляр и че не напускам държавата. Изпратиха ми го пощата и го представих в НАП. Веднага коригираха на база формуляра периода от както сме в Германия до момента. Веднага ми издадоха и удостоверение за липса на задължения. Обслужването беше бързо, получих всичко което ми беше необходимо на момента. 

Имайте предвид, че ако ви трябва удостоверение за липса на задължения и сте с неплатени здравни осигуровки в България, няма как са го получите. 

Ако все пак вашата каса в Германия откаже да ви издаде Е 104. Може да вземете друг документ, потвърждение и да го преведете, така също е възможно.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 • 1 month later...

Исках да споделя с вас, че отново проверих дали продължават здравните осигуровки в България да се начисляват и се оказа, че след като представих Е 104 и обясних, че всъщност продължавам да се осигурявом в Германия в системата на НАП вече пише, че не подлежа на здравно осигуряване в България. 

Редактирано от veronik_veronik
а
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 • 2 години по-късно...

Здравейте мили Хора!

И аз се включвам в темата, защото това лято ходих до НАП по същият казус! Вмятам само, че преди да замина за Германия имах ежемесечно задължения за здравни поради подаване преди година декларация по образец номер 7,  като безработна! Отговорът на служителите бе, че трябва да представя Е106 без крайна дата, но от тук прочетеното разбирам, че трябва пък изисквайки го от Германската здравна каса в случая аз съм към АОК  и тук да влезем в обяснителен режим защо го изискваме при положение, че не напускаме Германия.....тук пък прочитам Е104....информацията е безкрайно полезна, за което Благодаря искрено! Значи продължавам по трънливата пътека! Ако някой има развитие по казуса, следя! Хубав ден!

 • Благодаря! 1
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 • 6 months later...

Този път при прибирането ми в България отново представих Е 104 в НАП и към настоящия период не дължа здавни осигуровки в България. Процедурата е бърза, Е 104 и някакъв формуляр се попълва. Обясних, че продължаваме да се осигуряваме в Германия. Явно доста хора не знаят за тази възможност и смятат, че Е 104 е само когато трайно се прибират в България. Да необходимо е да го обясните това когато го изискване от касата, където се осигурявате, за да ви издадат формуляра и в крайна сметка нещата се случват. 

За да ви се издаде в България удостоверение за липса на задълженията, трябва да имате платени здравни осигуровки. Подозирам, че доста хора просто плащат за някакъв период тези задължения в България за да могат да получат това удостоверение или друг документ. 

Е 104 се представя във вида в който сте го получили. Независимо, че е на немски не е необходим превод или някакви допълнителни заверки. Товаъе европейски формуляр.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване

×
×
 • Създай нов...

Важно!

Използвайки този сайт, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване, Декларация за поверителност и Правила на форума. Също така поставихме бисквитки във вашият браузър, за да направим този уебсайт по-добър. Можете да коригирате настройките си за бисквитки, в противен случай ще приемем, че сте готови да продължите..