Jump to content

Ползване на автомобили с българска регистрация (български номера) на територията на Германия


Recommended Posts

Ползване на автомобили с българска регистрация на територията на Р. Германия

Oт: Борис Андреев

Какви са възможностите за ползване на автомобили с българска регистрация на територията на Германия?

Рискове и санкции.

Дългосрочното ползване на автомобили с българска регистрация на територията на ФР Германия може и да е финансово изгодно от гледна точка на по-ниските разходи за данъци и застраховки, но често пъти може да е в разрез с местното законодателство и може да доведе до известни неудобства от финансово и правно естество за техните ползватели.

Проблеми могат да възникнат най-вече в два аспекта - задължение за пререгистрация на автомобила при по-дългосрочен престой, както и начисляването на пътен данък за времето на престоя. Темата с колите с чуждестранна регистрация е комплексна и начинът на действие на местните власти варира в зависимост от съответната провинция, а съдебната практика не изобилства от подобни казуси.

Регистрацията и допускането в движене на автомобили принципно е национално право и в европейското законодателство не се намират особени норми по тази тема. Според действащото в момента законодателство технически изправни автомобили с редовна регистрация от друга държава-членка на ЕС и имат право да се движат по пътищата в Германия без пререгистрация в рамките на една година (§ 20 FZV - Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr = Наредба за допускане на превозни средства в движение) . Този състав е предвиден предимно за туристи или фирмени представители, пътуващи често със служебни цели.

Ситуацията се променя в момента, в който т.нар. постоянното местостоене на въпросният автомобил (regelmäßiger Standort) се утвърди в Германия. Това понятие намира една доста широка и с това по мое мнение несполучлива, но утвърдена от съдебната практика дефиниция, а именно: „Мястото, oт което автомобилът се включва непосредствено в уличното движение и на което преустановява участието си в него и преминава в състояние на покой“. При установяване на постоянно местостоене на дадено превозно средство на територията на Германия горепосоченият едногодишен срок губи своето значение, а автомобилът практически спира да отговаря на законовите норми и подлежи на пререгистрация респективно спиране от движение.

При определяне на постоянното местостоене решаващ фактор е статусът на реалния ползвател. Тук трябва да се спомене, че компетентните органи приемат за ползвател обичайния водач на превозното средство в Германия, а не собственика или държателя, вписани в българския регистрационен талон. Ето защо дори по документи автомобилът да се води на трето лице без адресна регистрация в Германия е трудно по тази начин да се заобиколят законовите разпоредби. С други думи, ако български гражданин е с редовна адресна регистрация на територията на Германия и пребивава или определени обстоятелства допускат, че има намерение да пребивава там дългосрочно, то немските власти в повечето случай автоматично приемат, че и автомобилът ползван от него има постоянно местостоене в страната, и изискват или нареждат чрез административен акт пререгистрирането на превозното средство или спирането му от движение.

До такива ситуации се стига най-често при спонтанни проверки на пътната полиция, която на свой ред уведомява службата за регистрация на превозни средства - т.нар. Zulassungsbehörde. Управлението на превозно средство, което не отговаря на законовите норми (в случая § 20 FZV), представлява административно нарушение и се наказва с глоба от 70 евро и 1 точка в регистъра във Фленсбург.

Още по-интересна става темата от гледна точка на данъчното облагане на чуждестранни автомобили, което по мои наблюдения е и по- често срещаният проблем в практиката. И ако до принудителна пререгистрацията при определени обстоятелства може да минат месеци, то подходът при начисляването и събирането на пътния данък е изключително бърз.

„Натискът“ над ползватели на автомобили с чужда регистрация се засили особено след 15. Март 2014, когато на Митническите служби в Германия бе прехвърлена една допълнителна компетенция, а именно начисляването и събирането на данъка за превозни средства (Kfz- Steuer) на територията на ФР Германия. Тъй като Митническите власти разполагат с мобилни групи за контрол на граждани, превозни средства и стоки и упражняват този контрол интензивно особено в пограничните райони, множество ползватели на чуждестранни автомобили бяха обложени с данък, както за минали периоди, така и за година напред.

Според чл. 3 т. 13 от Закона за данък върху превозните средства (Kraftfahrzeugsteuergesetz) леки автомобили с чуждестранна регистрация предназначени за временно ползване не подлежат на облагане. Същият член определя обаче и две важни изключения: освобождаването от пътен данък отпада при леки автомобили, чиито ползватели имат местожителство или редовно пребивават на територията на Германия, както и при такива, ползвани за транспорт на хора и стоки с търговска цел.

Продължителността на ползването на автомобила е без значение, а данъчното задължение се отнася за целия установен времеви отрязък, през който автомобилът се е намирал на територията на Германия, което включва и минали периоди. Поради тази причина първите въпроси при митническа проверка най- често са: откога автомобилът се намира в страната и откога ползвателят има адресна регистрация там. Данъчно задължено лице е фактическият ползвател на автомобила.

Принципно пътният данък за чуждестранни автомобили се начислява и заплаща предварително за период от една година напред, с изключение на случаите, когато престоят на автомобила не надвишава 30 дни (дневно облагане). Когато дължимата сума надвишава 500 или 1000 евро се допуска заплащането за съответно само 6 или само 3 месеца напред.

Именно на тези две изключения искам да обърна допълнително внимание, тъй като те често са непознати на хора, които за пръв път влизат в досег с немското данъчно законодателство. Подходът на митническите органи често е такъв, че те не вземат от само себе си под внимание горните възможности за скъсяване на периода на облагане и начисляват годишния максимум. Тъй като често в хода на проверката се установява, че автомобилът се намира в Германия от няколко месеца или дори години, се начислява и данък за този минал период и така се стига до четирицифрени суми, които могат да бъдат сериозна финансова тежест. При намесата на правно- или данъчно компетентно лице и при подаване на съответното заявление, задължението може да бъде преизчислено или разсрочено.

Освен това съществува и реалната опасност при установяване на ползване на автомобила за минал период да бъде започнато следствено производство за укриване на данъци ( § 370 Abgabenordnung). На тази възможност не бива да се гледа несериозно, тъй като немската съдебна и изпълнителна власт показва изключително ниска толерантност към укриването на данъци от всякакъв тип и при такова развитие е наложително своевременно да се потърси правна помощ от адвокат.

В чл. 5 на Директива 83/182/ЕИО на Съвета от 28 март 1983 е упоменато изрично и освобождаване от пътен данък на чуждестранни студенти от немски ВУЗ-ове, ползващи автомобили, регистрирани в други държави. Доколко тази директива е имплементирана напълно в Закона за данък върху превозните средства за мен е спорно. Но чл. 5 съдържа определени ограничения относно статуса на студента и изисква само временно пребиваване в Германия и то единствено с цел образование. По тази причина работни занимания и пребиваване в Германия през по-голямата част от годината говорят по- скоро против временно пребиваване с цел образование.

В заключение може да се каже, че най-сигурният вариант да се избегнат евентуални неприятности с немското законодателство е своевременна регистрацията на автомобила в Германия и с това надлежното плащане на данъци и застраховки. Тъй като темата е комплексна и подходът на компетентните власти не е единен, дори в случай на конфликт с достоверно обяснение и съответните доказателства плащането на пътен данък и пререгистрацията биха могли да бъдат избегнати известно време. При пребиваването в тази един вид „сива зона“ обаче всеки трябва да реши дали е готов да поеме законова отговорност и доколко този риск е оправдан.

Авторът на статията е бивш стажант в Правна кантора Русков и Колеги и правоспособен юрист (Rechtsassessor), живеещ в Констанц, Германия. Ако имате случаи по въпроси относно ползването на автомобили с българска регистрация на територията на Германия, то Ви молим да се обърнете директно към г-н Борис Андреев. Неговите данни за контакт са:

Борис Андреев

Юрист

Тел.: 0049 157 518 75 706

Е-Мейл: andreev_boris@yahoo.de

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 • 2 months later...

Позволявам си да вмъкна нещо по темата като някой който лично си е изпатил. След като ни глобиха само с 500 евро а не както се опитаха с над 1400 и си сменихме колата се оказа че е по-изгодно да им платиш глобата и да си имаш неприятности с данъчните отколкото да караш с немски номера и да плащаш немски данъци и немски застраховки както и да се включиш към биг брадърс и да започнеш и глобите за неправилно паркиране и за превишена скорост да си плащаш. Та изречението стана много дълго, но по-добре нелегален и малко плащаш с риск за глоба отколкото легален и всичко плащаш. Това си е лично мнение произлизащо от личен опит.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Позволявам си да вмъкна нещо по темата като някой който лично си е изпатил. След като ни глобиха само с 500 евро а не както се опитаха с над 1400 и си сменихме колата се оказа че е по-изгодно да им платиш глобата и да си имаш неприятности с данъчните отколкото да караш с немски номера и да плащаш немски данъци и немски застраховки както и да се включиш към биг брадърс и да започнеш и глобите за неправилно паркиране и за превишена скорост да си плащаш. Та изречението стана много дълго, но по-добре нелегален и малко плащаш с риск за глоба отколкото легален и всичко плащаш. Това си е лично мнение произлизащо от личен опит.

Здравейте Георги,

нямам личен интерес към темата, защото притежаваният от мен автомобил е с немски номера, но съм много добре запознат с проблема и написаното от вас предизвиква някои въпроси у мен. Отговорите на тези въпроси вероятно ще са полезни на доста потребители, но съм сигурен, че голяма част от тях изобщо не се сещат да ги поставят на обсъждане.

И така, ето ги въпросите ми. Ще се радвам, ако намерите време да ми отговорите. Информацията ви ще бъде доста полезна, особено след като лично сте минал по този път:

(1) Може ли да поясните по кой закон ви глобиха с въпросните 500 EUR? Би трябвало да го пише в писмото, което сте получили във връзка с нарушението

(2) Кой административен орган ви наложи глобата?

(3) Как успяхте да намалите размера на глобата от 1400 EUR на 500 EUR? Обжалвахте ли я?

(4) Какво имате предвид като казвате "сменихме колата"? Наложи се да смените старите български номера с нови, но запазихте колата или действително сменихте старата кола с нова?

(5) Ако сте сменили старата кола с нова, какво стана със старата кола? В България ли я върнахте или я продадохте в Германия?

Надявам се, че въпросите ми не са твърде много и ще се радвам поне на няколко кратки отговора  :)

Поздрави ...

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

(1) Може ли да поясните по кой закон ви глобиха с въпросните 500 EUR? Би трябвало да го пише в писмото, което сте получили във връзка с нарушението

Закона е §1 (1) Nr. 3 KraftStG -- може да се прочете ето тук- http://www.gesetze-im-internet.de/kraftstg/__1.html

(2) Кой административен орган ви наложи глобата?

Глобата я налагат от данъчните и по скоро от специалният отдел -- Finanzamt für Verkehrssteuern und Grundbesitz in Hamburg

Доколкото ми е известно тази им фукция сега се поема от митничарите -- Zoll

(3) Как успяхте да намалите размера на глобата от 1400 EUR на 500 EUR? Обжалвахте ли я?

Да, първоначално се опитаха да изискват данък за мен и за жена ми, като с данък се облага ползвателя а не колата, тоест за същата кола може много хора да платят данъка стига да се докаже, че са я ползвали.

Ние им написахме едно писмо с което отрекохме, че жена ми я е ползвала а за мен им казахме да сметнат по малък период, като изключат времето в което съм бил студент. Като през цялото време не се сългасявахме с нито едно от обвиненията и не се отзовавахме на поканите им в полицията. Истината е че докото не ви спре полицай и да се издадете сами, че имате постоянен адрес, трудно могат да ви хванат. За студенти се прави изключение, те се водят въпреки всичко временно пребиваващи. При мен съседа постоянно звънеше в полицията и на тях им писна, но така и не ме хванаха да я карам колата, но разходите за адвокат бяха по-големи от глобата.

(4) Какво имате предвид като казвате "сменихме колата"? Наложи се да смените старите български номера с нови, но запазихте колата или действително сменихте старата кола с нова?

Да, определено трябва да пиша по-ясно ... старата кола беше с чисто ново, но правено в България газово и не вярвах да мине преглед тук и затова си взехме нова.

(5) Ако сте сменили старата кола с нова, какво стана със старата кола? В България ли я върнахте или я продадохте в Германия?

Старата я закарахме в България, все още я имаме, жал ми бе да я продам.  :D

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 • 1 month later...

Удоволствието да си платиш „глобата“ако това изобщо е глоба или плащане на данъци със задна дата обаче го има само първия път. Да караш кола с неплатени данъци е равносилно на укриване на данъци. Първият път производството се прекратява по маловажност най-често, ако дължимата сума не е много голяма и се плати в срок.

Но оттам нататък повторното неплащане на данъци се преследва без компромиси и може да доведе до неприятни последствия като глоба постановена от съда или дори условна присъда.

Така че все пак внимавайте в крайна сметка евтиното да не излезе скъпо.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 • 3 months later...

Здравейте. Имам питане за кола! Нашата я удариха тук,ще се прибираме в Бг другата седмица. Искаме да СИ купим нова,обаче.....идват проблемите. Много скъпо май ще дойде ако си вземем тукашна кола. Не знам де не съм проучила подробно въпроса. Мисълта ми ако вземем кома от бг сега колко време имаме право да я караме тук? Прочетох нещо за 6 месеца? Така ли е?  После трябва да я пререгистрираме ли? Много ми е неясно. А без кола  тук е много трудно. Все още се двуомим от тук или от бг да се вземе колата!! !

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Здравейте. Имам питане за кола! Нашата я удариха тук,ще се прибираме в Бг другата седмица. Искаме да СИ купим нова,обаче.....идват проблемите. Много скъпо май ще дойде ако си вземем тукашна кола. Не знам де не съм проучила подробно въпроса. Мисълта ми ако вземем кома от бг сега колко време имаме право да я караме тук? Прочетох нещо за 6 месеца? Така ли е?  После трябва да я пререгистрираме ли? Много ми е неясно. А без кола  тук е много трудно. Все още се двуомим от тук или от бг да се вземе колата!! !

В материала на адвокат Борис Андреев, публикуван от Dani Uzunova по-горе е описано най-точно, т.е. законът не предвижда преходен период и буквално от момента на адресната регистрация в Германия трябва да бъде пререгистриран автомобила. Това е правилото. Няма никакви 6 или 12 месеца, през които да се запазят българските номера. Споменатите периоди се отнасят за нещо съвсем друго.

Иначе и аз познавам много сънародници, които живеят в Германия и управляват години наред колите си с български номера. Единици са тези, които са заловени и трябва да плащат глоби и данък със задна дата. При интерес мога да кача и няколко писма от Zollamt. Другите си карат и не им пука. Въпрос на приоритети и сметка. Само че в Германия всичко сторено от гражданите се пише и се помни дълго време, за да може да бъде използвано при необходимост ;)

Най-добре е да се осигурят съответните удостоверения от български застрахователи, за да се намали размера на немската Гражданска отговорност и да се кара с немска регистрация.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 • 2 години по-късно...

Добър вечер,

 

Искам да попитам какви документи са нужни за управлението на автомобил с български регистрационни номера в ГЕрмания

И може ли да се кара автомобил с БГ рег.номера в германия със изтекла БГ Гражданска отговорност и изтекъл преглед в България.

И какви са глобите и какво може да се случи ако полицията спре водача.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 • Администратор

Направете си труда да потърсите из немалкото информация във форума по този въпрос.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 • rodenivbg locked this към тема
 • 1984 unlocked this към тема
 • 1 година по-късно...

https://www.bg-anwalt.de/bg/infoteka/nakazatelnopravo/polzvane_na_avtomobil_s_bylgarski_registracionni_nomera_v_germaniq.html

Много полезна информация, според мен, отговаряща на всички въпроси. 

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 • 1 година по-късно...

Проверка на МПС с български номера от полициаята в Германия.

Моля за съвет от тези които имат опит.Намирам се в Германия от 1.09.2019г.

През 2020 юли се прибрах до Бъгария и се върнах с личния ми автомобил за да си дкокарам багаж.Сега 2021г юни ще се прибирам да си върна колата.

В Германия почти не съм карал колата под 700км. съм изминал.До банката и у нас това ми е пътя.За нещастие ме спряха полицаи за проверка на документите на 13.3.2021г.Документите са изрядни.Засртраховка,Годешен технически преглед.Данък за 2020г всичко е от България.Знаех че имам право да карам колата 1 година в Германия.

Дойде писмо по пощата относно проверката и сега имам повдигнато обвинение за престъпление.

В автомобила бяхме със жена ми.Нея я викат за свидетел.А мен на разпит като обвиняем.

Доколкото виждам в документа пише „Провинение/ Нарушение на обществения ред.“

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Мои познати имаха такъв проблем, отидоха в полицията и заявиха, че колата ще бъде изпратена с репатрак в България веднага, така и направиха и глобата им беше намалена драстично, но им помогна тяхна позната с юридически познания, тя писа писма и въобще се занимава със случая. 

Проблем не е застраховката, тех. преглед и т.н. проблем е че, вие постоянно живеете в чужбина и нямате право да управлявате автомобил с български номера, независимо на чие име е, дали управлявате автомобил с пълномощно на друго име и т.н.  ползвайки немската инфраструктура. Има вариант да сте с български номера и да плащате данък в Германия, но колко работи това незнам. 

Пишете как се развиват нещата, много хора имат този проблем.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

На 26.3.2021 at 17:19, zagalaxy написа:

Проверка на МПС с български номера от полициаята в Германия. Моля за съвет от тези които имат опит.Намирам се в Германия от 1.09.2019г.

През 2020 юли се прибрах до Бъгария и се върнах с личния ми автомобил за да си дкокарам багаж. Сега 2021г юни ще се прибирам да си върна колата.

В Германия почти не съм карал колата под 700км. съм изминал. До банката и у нас това ми е пътя.За нещастие ме спряха полицаи за проверка на документите на 13.3.2021г. Документите са изрядни. Засртраховка,Годешен технически преглед.Данък за 2020г всичко е от България.Знаех че имам право да карам колата 1 година в Германия.

Дойде писмо по пощата относно проверката и сега имам повдигнато обвинение за престъпление. В автомобила бяхме със жена ми.Нея я викат за свидетел.А мен на разпит като обвиняем. Доколкото виждам в документа пише „Провинение/ Нарушение на обществения ред.“

Здравейте zagalaxy,

първо искам да ви благодаря, че споделихте проблема си. Дано повече хора го прочетат и разберат какви са правилата в Германия.

Подкрепям казаното от veronik_veronik и най-настойчиво бих ви посъветвал да се обърнете към адвокат. Много ме е яд, че все още хора като вас биват подвеждани с грешна информация от разни "познавачи" на ситуацията, които разправят наляво и надясно как нямало проблем, защото цитирам "те така си карали, техните баджанаци също така карали".

Само че проблем има и той вероятно е доста голям. Предполага, че може да ви бъде повдигнато обвинение за укриване на данъци, което в Германия е сериозно престъпление. Ако имате правна застраховка (Rechtsschutzversicherung), проверете дали покрива подобни проблеми. Ако нямате - примирете се, че трябва да платите 200-300 евро на адвокат, който да поеме комуникацията и да ви отърве от голямото наказание. За да не ви плаша, няма да ви казвам каква е глобата, ако се заядат с вас и решат за назидание на всички останали да ви стоварят пълния размер на наказанието.

Ще бъде чудесно, ако все пак отделите време и споделите как са се развили нещата.

До скоро ...

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Доверете се на казаното от Крякащата тайфа, незнам защо българите масово разказват някакви легенди и въвеждат в заблуждение. Моля ви споделете какво е станало, този проблем е масов. И пак апелирам ако някой знае за управлението на автомобил с български номера и плащането само на данък тук, да сподели.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 • 1 month later...

Днес попаднах на някакво предаване, спряха кола с испанска регистрация, започнаха да разпитват водача на автомобила  и той обясни, че живее в Германия и управлява този автомобил от четири месеца. Полицая му обясни, че няма право да управлява автомобил с чужда регистрация щом живее в Германия. Съответно, той обясни, че знае, че може да управлява автомобил до 6 месеца. Полицая му каза, че това не е така и са по подвели, щом живее в Германия няма такова нещо и да се обърне към Zoll и да плаща данък. Реших да го споделя, защото наистина да си караш ей така с българска регистрация е рисково. Полицаите се оглеждаха основно за чужди регистрации. Така, че внимавайте и не се подвеждайте.

 • Благодаря! 1
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 • 10 months later...

Тъй като ми е свежо, ще споделя малко информация, пък дано е полезна на някой. В Мюнхен сме от януари, съответно и колата от тогава. Първия месец никакви проблеми, февруари обаче ми пуснаха лампичката в града (BITTE FOLGEN) :D:D и последва контрола<_<. Бяхме още с българските номера. Повода на проверката беше точно регистрацията на колата. За късмет се оказа разбира се, че съм си забравил и шофьорската книжка в къщи та...двойно трупане на опит:ph34r:. Какво ми обясниха полицаите и после и в полицията, когато отидох след няколко дни да си покажа книжката>

В различните части на Германия е уредено по различен начин. Както и за много други неща разбира се. Тук в Мюнхен принципно и наистина казаха принципно, не трябва да караш автомобил с Българска регистрация при условие, че имаш адресна регистрация, трябва да го пререгистрираш. В самия закон обаче, няма точно посочен срок в който трябва да направиш пререгистрацията и всичко е субективна преценка на някой полицай или чиновник, дали си "измамник" и се опитваш да прикриваш данъци или "може да минеш метър, плащайки само данък като сам им казваш, че имаш кола и искаш да платиш", като във втория случай, пак е субективна преценка и четене на закона дали да не те глобят за това, че не си я пререгистрирал .И точно така ми го обясниха. Месец и малко по-късно също така ми дойде писмо да обясня от кога е тук автомобила за да могат да ми начислят нужния данък, като те все още не знаеха, че вече съм го пререгистрирал с немски номера. След върнатия от мен отговор, доплатих данък от деня на идването ми тук, до датата на пререгистрация и после от датата на пререгистрация за 1година напред. 

Липсващата ми шофьорска книжка искаха с една бележка която ми дадоха да покажа в срок от 1 седмица в близкото районно. Там ми повториха това по-горе относно пререгистрацията. 

Едновременно с това имам тук съседи (не особено комуникативни) и не споделят как, но са тук от години с кола с БГ номера и явно нямат проблеми. Под години визирам над 4-5.

 

Извода за мен, е, че или просто се навивате и сменята номерата, което само по себеси е супер елементарна и бърза процедура. Данъка зависи от кубатурата и наистина е доста по-висок от БГ,гражданската също е доста по-скъпа, но според мен компенсира доста по-евтиното каско тук и много по-доброто обслужване при щети. Или си плащате данък и се скъсвате да получавате писма, че трябва да си пререгистрирате колата иначе може да ви глобят. Докато не дойде наистина някой кисела лелка дето ще ви тресне някой глоба която да се чудите как да обжалвате.  :blink: 

Съвет: При минаване на TÜV наистина си прегледайте предварително автомобила. Откриването на повреда за отстраняване струва 125€ (за такава се счита при някой и омасляване на корите под колата) и после още 75€ за да минете отново  TÜV. Ако сте изрядни е 75€ и сте готови. Необходим е и COC документ. МНОГО е важен дори защото на база него ви изчисляват данъка, искат го и в Zulassungstelle . Самия документ се взема от фирмата производител на колата, VW, Audi, BMW....в моя случай Audi и стана доста бързо срещу 75€ и едно позвъняване до представителството. Получих го по пощата.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

преди 19 часа, f.miteff написа:

Едновременно с това имам тук съседи (не особено комуникативни) и не споделят как, но са тук от години с кола с БГ номера и явно нямат проблеми. Под години визирам над 4-5.

Ей много се радвам, че в крайна сметка някой споделя.

Относно цитата, който горе копирах. Всеки си намира майстора и повярвайте ми, въобще не ви трябват съмнителни съветите и препоръките.

За съжаление българите масово разнасят митове, как безпроблемно си карат с български номера, как срока е до 6 месеца от влизането на колата в Германия, което отново не е вярно, всъщност водещото е адресната регистрация. Нарушение е да си постоянно пребиваващ в Германия и да караш кола с българска регистрация. Друг мит е, че ако управляваш автомобил на името на някого и си с пълномощно няма проблем и това не е вярно, всъщност няма никакво значение. 

Има закони, подзаконови нормативни актове и в крайна сметка, управлението на автомобил в българска регистрация е нарушение. Да застраховките и данъците са по-високи, но и глобите не са малки.

 • Харесва ми 1
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 • 4 weeks later...
На 4/30/2022 at 17:19, veronik_veronik написа:

За съжаление българите масово разнасят митове, как безпроблемно си карат с български номера, как срока е до 6 месеца от влизането на колата в Германия, което отново не е вярно, всъщност водещото е адресната регистрация. Нарушение е да си постоянно пребиваващ в Германия и да караш кола с българска регистрация.

И аз да споделя един от триковете.
Мой познат от 3 години има 2 коли с българска регистрация.Едната на негово име. другата на детето.
Досега са го спирали 4 пъти.Само един път са го питали кога е влязла колата.Казал е преди две седмици проверили му застраховката и това, а колата е с месеци в Германия.Другите пъти дори не е бил проверяван само има ли немска книжка.Във различните провинции полицаите различно тълкуват закона.

Редактирано от AinStein
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване

×
×
 • Създай нов...

Важно!

Използвайки този сайт, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване, Декларация за поверителност и Правила на форума. Също така поставихме бисквитки във вашият браузър, за да направим този уебсайт по-добър. Можете да коригирате настройките си за бисквитки, в противен случай ще приемем, че сте готови да продължите..