Jump to content

Дипломатически представителства на България във Федерална Република Германия


Recommended Posts

Honorargeneralkonsulates der Republik Bulgarien - Hamburg

Prof. Dr. Gerd-Winand Imeyer

Alstertor 15

20095 Hamburg

Telefon: (040) 410 35 12

Telefax: (040) 41 35 35 28

E-Mail: gw.imeyer@t-online.de

www.bulgarischeskonsulat-hamburg.de

Любопитното е, че комуникацията е само на немски език.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 • Отговори 4
 • Съдадена
 • Последен отговор

Най-активни в темата

Най-активни в темата

Посолство на Република България в Германия (Botschaft der Republik Bulgarien in Berlin)

Адрес: Mauerstrasse 11, 10117 Berlin

Teлефони: +4930 201 0922; +4930 201 0923; +4930 201 0924; +4930 201 0925; +4930 201 0926

Факс: +4930 208 68 38

Работно време: По - Пт, 9.00 - 13.00 и 14.00 - 18.00 ч. 

Е-mail: Embassy.Berlin@mfa.bg

Website: www.mfa.bg/embassies/germany

Консулска служба на Посолството (Konsularabteilung):

Адрес: Mauerstrasse 10, 10117 Berlin

Телефони: +30 20 64 89 35; +30 20 64 89 36

Факс: +30 2 08 61 24

Работно време: По, Вт, Чт, Пт, 9:00 - 12.00; Ср, 14.00 - 16:00 ч.

Информация по тел.: По, Вт, Чт, Пт, 14.00 - 16.00 ч.

Е-mail: Embassy.Berlin@mfa.bg

Телефон при спешни случаи: +49 176 122 99 190

Какво могат да направят за Вас консулските служители зад граница:

Да Ви дадат най-актуална информация при пътуване.

Да Ви предоставят основна информация за Вашите права и за условията на престой, работа, обучение, социално и медицинско осигуряване в съответната чужда държава.

Да приемат молби на български граждани за издаване на нови български документи за самоличност по установенияред: лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС, както и да Ви издадат временен паспорт, в случай, че не притежавате валиден документ за пътуване поради повреждане, кражба или изгубване на издадения Ви редовен международен паспорт.

Да издават временен документ за пътуване на граждани на ЕС.

Да издават удостоверение за завръщане на чужди граждани с придобит хуманитарен статут на пребиваване в България, които са загубили по някаква причина своя документ за пътуване зад граница.

Да удостоверят и заверят подпис, съдържание на документ и препис от документ.

Да Ви изготвят нотариално завещание.

Да изпълняват функциите на лице по гражданското състояние, като съставят актове за гражданско състояние (акт за раждане, акт за сключен граждански брак и акт за смърт).

Да препратят вече съставени от местните власти актове за гражданско състояние на общината по постоянния Ви адрес в България.

Да приемат документи, свързани с въпросите на българско гражданство, като ги препращат по компетентност на Министерството на правосъдието.

Да оказват съдействие на българските граждани по въпроси, свързани с доказване на правото им на наследяване в приемащата държава, чрез установяване на контакт със съответните административни органи и изискване на наличната официална информация.

Да оказват съдействие на български граждани, станали жертва на криминални престъпления зад граница, като информират своевременно Министерството на външните работи и близките им.

В случай на произшествие, сериозно заболяване или смърт - да информират близките Ви, както и да Ви окажат възможното съдействие.

В случай на арест, да уведомят близките Ви и да съдействат те да Ви посетят в затвора; при изрично изразено от Вас желание да Ви посетят в затвора; да настояват пред местните власти за назначаване на Ваш защитник и преводач, както и за спазване на основните Ви човешки права и същото отношение към Вас, както към гражданите на приемащата страна.

Да установят контакт с местните полицейски власти и да изискат информация в случаите, когато български граждани зад граница са отвлечени или се считат за изчезнали.

Да окажат съдействие  при издирването на наследство чрез властите на съответната държава.

Да окажат съдействие в случай на непредвидени обстоятелства, като природни бедствия, терористичен акт или военен конфликт.

Какво НЕ могат да направят за Вас консулските служители зад граница:

Да Ви осигурят визи за други държави.

Да Ви осигурят резервация за пътуване и хотел.

Да приемат на съхранение Вашия багаж и ценности.

Да платят Вашия хотел, медицински разноски или други сметки, включително таксата за връщане на загубен багаж до България.

Да Ви осигурят адвокат.

Да Ви осигурят преводач и телефонни услуги.

Да обменят валута.

Да извършват пощенски или банкови услуги.

Да платят разноските Ви за правни услуги.

Да Ви представляват при съдебни процеси.

Да Ви освободят от затвора или да издействат специално отношение към Вас в затвора.

Да бъдат страна по дела срещу български граждани и да покриват разходи по дела от наказателен, търговски, трудовоправен или граждански характер.

Да Ви предоставят правни съвети или консултации.

Да се намесват за разрешаването на търговски спорове в полза на български граждани.

Да покриват разходите за кремиране или погребение на починали в чужбина български граждани, както и за транспортиране на урната с праха или ковчега с тленните останки на починалия до България.

Да предоставят заеми или да се ангажират със заплащането на сметките Ви за храна, транспорт, хотел, правна или медицинска помощ/пребиваване в болнично заведение.

Да бъдат гаранти по заеми или други финансови операции.

Да Ви осигурят разрешение за работа.

Да Ви съдействат за получаване на разрешение за постоянно пребиваване.

Да Ви изплащат пенсии или да уреждат плащания на социалните Ви осигуровки.

Да разследват престъпления.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Консулство на Република България във Франкфурт на Майн

Адрес: Eckenheimer Landstr. 101, 60318 Frankfurt am Main

Телефон : +49 69 509 278 13 10

Факс: +49 69 509 278 13 2

Е-mail: Consulate.Frankfurt@mfa.bg

Приемно време: 9:00 – 12:00 часа от понеделник до петък

Информация за документи за самоличност, заверки, гражданство, брак

Консулство Франкфурт уведомява, че извършва следните основни консулски услуги за гражданите, постоянно живеещи в следните федерални провинции: Хесен, Северен Рейн-Вестфалия, Райнланд-Пфалц и Саарланд

 • Издаване на български документи за самоличност
 • Заверки
 • Други консулски услуги (българско гражданство, сключване на брак и др. )

Заплащането на всички услуги се извършва само в брой.

С цел подобряване на комуникацията с Консулството се препоръчва на гражданите да изпращат запитванията си по имейл на Consulate.Frankfurt@mfa.bg

ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ

За приемане на заявления за издаване или подмяна на български лични документие необходимо предварително запазване на час, което се осъществява посредством изпращане на мейл на Consulate.Frankfurt@mfa.bg. След успешното запазване на час се получава обратен отговор.

При подаване на заявлението за издаване или подмяна на лични документи от пълнолетни лица е необходимо да бъдат представени валидните документи за самоличност (лична карта и/или паспорт). В случай че валидността е изтекла преди повече от три месеца, се представя и удостоверение за раждане. Снимка се прави на място със специализирана камера. Заявлението може да бъде изтеглено ТУК и следва да бъде предварително попълнено.

При подаване на заявления за документи на лица до 18-годишна възраст е необходимо личното присъствие на двамата родители и детето, като се представят българското удостоверение за раждане, валидни документи на родителите и предишен документ на детето, ако има издаван.  При подаване на документи за лична карта е необходимо присъствието само на един от родителите на лицето. Снимка се прави на място със специализирана камера. Заявлението може да бъде изтеглено ТУК и следва да бъде предварително попълнено.

ВРЕМЕНЕН ПАСПОРТ

За подаване на документи за издаване на временен паспорт не е необходимо предварително записване на час.

При подаване на заявлението за издаване на временен паспорт на пълнолетни лица е необходимо да бъдат представени изтеклите документи за самоличност (лична карта и/или паспорт) и удостоверение за раждане.  В случай, че личната карта и/или паспортът са изгубени или откраднати заявителят представя удостоверение за раждане и попълва декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи, в която подробно описва обстоятелствата по изгубването или кражбата на документа. Заявлението и декларацията могат да бъдат изтеглени ТУК и ТУК и следва да бъдат предварително попълнено. 

*По изключение и в случай, че лицето не разполага с никакви други документи, се допуска установяване на самоличността му с двама свидетели, български граждани, с валидни лични документи, които на място в консулската служба попълват декларации за гарантиране на самоличността на заявителя.

При подаване на заявлението за издаване на временен паспорт на лица от 1 до 18 години е  необходимо личното присъствие на двамата родители и детето, като се представят българско удостоверение за раждане, валидни документи на родителите и предишен документ на детето, ако има издаван.  Заявлението може да бъде изтеглено ТУК и следва да бъде предварително попълнено.

При подаване на заявлението за издаване на временен паспорт на лица до 1 година, родени в Германия е  необходимо личното присъствието на двамата родители и детето, като се представят немско многоезично удостоверение за раждане, валидни документи на родителите и паспортна снимка на детето.  Заявлението може да бъде изтеглено ТУК и следва да бъде предварително попълнено.

ЗАВЕРКИ

В консулската служба могат да бъдат удостоверени датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване и са представени от български или чужди граждани, ако документът е съставен на български език, както и да бъдат удостоверени верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани. Удостоверяването на датата, съдържанието и подписа на частен документ, който не подлежи на вписване и е представен от чужд гражданин, се извършва само ако документът е предназначен да произведе действието си на територията на Република България.

В консулската служба не могат да бъдат заверени документи, подлежащи на вписване в Агенцията по вписванията, като декларация за отказ от вещни права, отказ от наследство и актове за прехвърляне на право на собственост.

Заверка на декларация за пътуване на дете извън границите на Република България

Прехвърляне на недвижим имот или учредяване на вещни права върху недвижим имот- пълномощното следва да се представи в консулската служба в два идентични екземпляра. Прави се заверка на подписа и на съдържанието на документа. Необходимо е да бъдат заверени и два броя от декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК и декларация по чл. 25, ал. 8 от ЗННД. Декларациите могат да бъдат изтеглени ТУК и ТУК.

Прехвърляне на МПС- заверява се пълномощното, както и декларация по чл. 264, ал. 2 от ДОПК и декларация по чл. 25, ал. 8 ЗННД. Декларациите могат да бъдат изтеглени ТУК и ТУК.

БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

Процедурите за възстановяване, придобиване и освобождаване от българско гражданство са описани на интернет страницата на Министерството на правосъдието (http://www.justice.government.bg/76/), откъдето можете да изтеглите образец на молба за придобиване, възстановяване или освобождаване от българско гражданство, образец на декларация при промяна на гражданството, както и списък на необходимите документи.

За подаване на документи в Консулството е необходимо предварително запазване на час, което се осъществява посредством изпращане на мейл на Consulate.Frankfurt@mfa.bg. След успешното запазване на час се получава обратен отговор.

ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

Българските граждани, които се намират в чужбина, са длъжни в шестмесечен срок, след съставянето от местен орган на акт за раждане на детето им, да предоставят в съответната българска община легализирания акт за раждане, със заверен превод на български език.

Българските граждани, които се намират в чужбина, са длъжни в шестмесечен срок, след съставянето на акт за граждански брак от местен орган по гражданско състояние, да предоставят в съответната българска община легализирания акт за сключен граждански брак, със заверен превод на български език.

Смъртен случай с български гражданин, настъпил в чужбина, се регистрира в общината по постоянния адрес на починалото лицето в България. За целта оригиналният смъртен акт или заверен препис на документа, издаден от местен орган по гражданско състояние, със заверен превод на български език се предоставя от близките на починалия в шестмесечен срок на общината.

СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК В КОНСУЛСТВОТО

Българските граждани, които планират да сключат граждански брак в  Консулство- Франкфурт следва да се снабдят със следните документи:

 • медицинско удостоверение;
 • удостоверение за раждане;
 • документ за самоличност – на бъдещите съпрузи и свидетелите;
 • удостоверение за семейно положение, издадено от общината по постоянен адрес в Република България;
 • декларации, които лицата попълват преди брачната церемония.

За сключване на граждански брак в Консулството е необходимо предварително запазване на час, което се осъществява посредством изпращане на мейл на Consulate.Frankfurt@mfa.bg.

След успешното запазване на час се получава обратен отговор.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 • 1 month later...

Да, само дето въпроса ми е за какво служи това посолство и как то изпълнява това, за което служи?!? Цяла сутрин се опитваме да се свържем на кой да е от телефоните там и нищо!

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 • 4 months later...

  На майка ми и изтичаше срока на валидност на личната карта и международният паспорт. Информирахме се предварително че има такова консулство където могат да издадат нови. След като тя отиде на място да си подновява документите и казаха да се прибира в България да ги подновява. Били пренатоварени с работа и щяло да стане най-рано след три месеца ако не се прибере в България. Значи е по-лесно един човек да се върне до България да си плати всички разходи и т.н. За какво е това консулство тогава. Нали уж в помощ на гражданите.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване

×
×
 • Създай нов...

Важно!

Използвайки този сайт, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване, Декларация за поверителност и Правила на форума. Също така поставихме бисквитки във вашият браузър, за да направим този уебсайт по-добър. Можете да коригирате настройките си за бисквитки, в противен случай ще приемем, че сте готови да продължите..